A video showing the principle of operation of a gas or liquid particle separator.

If you want, you can treat your contribution as a gesture of goodwill for development and the fight against climate change. If you want to treat it as a kind of investment, analyze how I intend to repay the donors who support my project. Thank you very much for all the shares and donations. Payments possible with Visa and MasterCard credit cards

link to make a payment:  https://zrzutka.pl/en/na-budowe-prototypu-separatora-czasteczek-gazu-lub-cieczy

Film obrazujący zasadę działania separatora cząsteczek gazu lub cieczy.

Witam serdecznie.

Założyłem zbiórkę na pokrycie kosztów budowy I przebadania prototypu mojego wynalazku. Zapraszam wszystkich do udostępniania i wpłat, a być może dzięki Waszym cegiełkom uda mi się wdrożyć technologię, która zabezpieczy Świat przed katastrofą klimatyczną.
Przedmiotem mojej zbiórki jest pozyskanie środków finansowych na budowę i przebadanie prototypu mojego autorskiego urządzenia, które może w ogromnym stopniu zniwelować możliwość katastrofy klimatycznej na Świecie. Tym urządzeniem jest “Spirala odśrodkowa do separacji cząsteczek gazu lub cieczy.” nr zgłoszenia patentowego P.444130 nr zgłoszenia międzynarodowego PCT/PL2024/000012.
Jeżeli działanie tego separatora, będzie skuteczne tak jak zakładam, to światowy popyt na to urządzenie, będzie liczony w milionach sztuk rocznie, i z samej licencji niewyłącznej sprzedawanej wszystkim firmom chcącym produkować urządzenia według mojego projektu, zyski mogą być naprawdę kosmiczne, i dlatego też jeżeli w tym względzie odniosę sukces, to proporcjonalnie do wniesionych wpłat, będę mógł sowicie odwdzięczyć się każdemu darczyńcy.
Separator według mojego projektu, może sprawić, że wszelkie elektrownie i elektrociepłownie węglowe będą “zero emisyjne”, gdyż to urządzenie może z dużą skutecznością wyłapywać CO2 ze spalin przemysłowych, a koszt energetyczny separacji 1 tony CO2 ze spalin przemysłowych to zaledwie kilka dolarów USD. Pozyskany dwutlenek węgla można przerobić na nawozy sztuczne lub paliwa syntetyczne, sprzedając go w cenie 30 – 100 USD za tonę.
Ponadto urządzenie to jest bardzo wydajne przy uzdatnianiu wody pitnej oraz odsalaniu wody morskiej. Koszt energetyczny jednego cyklu oczyszczenia 1 m3 wody z wszelkich cząsteczek cięższych od wody, to 0,06 USD. Jeżeli w jednym cyklu uzyska się załóżmy 80% skuteczność oczyszczenia wody, to po 4 cyklach, których koszt wyniesie około 0,25 USD, uzyska się wodę ze zredukowaną ilością zanieczyszczeń o około 99%. W tym miejscu pragnę zaznaczyć, że urządzenie o długości 1,2 m i średnicy 30 cm, cechowało by się wydajnością jednego cyklu na poziomie 720 litrów/minutę.
Jeżeli udało by mi się zebrać kwotę wyższą od oczekiwanej, to nadwyżkę pozyskanych środków przeznaczę na komercjalizację projektu i na realizację innych projektów mojego autorstwa.
Każdemu darczyńcy serdecznie i bardzo mocno dziękuję.

Możliwości zarobkowe dla darczyńców wspierających finansowo mój projekt – zapraszam do przeanalizowania
https://virp2.pl/prognoza-mozliwych-zyskow-dla-separatora

Link do dokonania wpłaty.

https://zrzutka.pl/na-budowe-prototypu-separatora-czasteczek-gazu-lub-cieczy

Wpłaty możesz dokonać na indywidualny numer konta tej zrzutki:

24 1750 1312 6882 8317 3829 7650

Odbiorca:
Zrzutka.pl Sp. z o.o.
al. Karkonoska 59
53-015 Wrocław

Tytułem: Wpłata na zbiórkę Radosława Pełki

Dane potrzebne do wykonania przelewu międzynarodowego:

Odbiorca:
Zrzutka.pl Sp. z o.o.
al. Karkonoska 59
53-015 Wrocław Poland

IBAN: PL 24 1750 1312 6882 8317 3829 7650

SWIFT: PPABPLPKXXX

Nazwa i adres banku:
BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna
ul. Kasprzaka 10/16
01-211 Warszawa  Poland

Tytułem: Wpłata na zbiórkę Radosława Pełki

________________________________________

Wstępne prognozy kosztów energetycznych pracującego urządzenia, zostały oszacowane na podstawie wyliczeń dostępnych na niniejszej stronie (arkusze kalkulacyjne exel).

___________________________________

Urządzenie do oczyszczenia Świata z nadmiaru CO2 (koszt energetyczny separacji 1 tony CO2 ze spalin przemysłowych to kilka dolarów USD).
Bardzo wydajne urządzenie do uzdatniania wody pitnej oraz do odsalania wody morskiej (koszt energetyczny oczyszczenia 1 m3 wody z wszelkich cząsteczek cięższych od wody, to 0,06 USD).
Urządzenie mogące mieć zastosowanie do wielu procesów przemysłowych, wszędzie tam gdzie zachodzi potrzeba separacji cząsteczek gazu lub cieczy różniących się ciężarem właściwym.

______________________________

Odsalanie wody morskiej za pomocą mojego separatora nie polega na rozrywaniu wiązań jonowych cząsteczek soli połączonych z cząsteczkami wody. Już wyjaśniam. Dla przejrzystości przykładu przyjmijmy że nasza rozpatrywana woda morska to tylko woda i sól. Zasolenie morza Bałtyckiego u wybrzeży Polski wynosi około 7 gram soli na litr wody. Ciężar właściwy soli to około 2,1 grama na 1 cm3, czyli w litrze wody mamy około 3,5 cm3 soli. Jedna cząsteczka soli w wodzie wiąże się jonowo z 5 cząsteczkami wody, Czyli 3,5 cm3 soli wiąże 17,5 cm3 wody. Czyli w litrze wody morskiej mamy około 97,9% czystej wody, oraz około 2,1% wody połączonej jonowo z solą. Tak więc Spirala odśrodkowa do separacji cząsteczek gazu lub cieczy, nie ma za zadanie rozrywać wiązań jonowych soli z wodą, ale ma za zadanie za pomocą wytworzonej siły odśrodkowej, oddzielić od czystej wody zawartej w wodzie morskiej, wodę połączoną jonowo z solą. To że Spirala według mojego projektu będzie siłą odśrodkową separować cięższe cząsteczki, nie ulega wątpliwości, pytanie tylko z jaką procentową skutecznością przy określonych warunkach? Odpowiedź na to pytanie można uzyskać jedynie poprzez budowę i przebadanie prototypu urządzenia. 

Jaka jest potrzebna siła odśrodkowa niezbędna do uzyskania poprawnego procesu separacji w Spirali według mojego projektu? Zróbmy pewien prosty eksperyment. Proszę do szklanki nalać wodę gazowaną i proszę przyjrzeć się uwalnianym pęcherzykom gazu, których prędkość przemieszczania się w górę to około 10 cm/sek. Ta stosunkowo duża prędkość unoszenia, wynika z wyporności i z tego, że uwalniany gaz jest znacznie lżejszy od wody. W tym miejscu pobawmy się trochę w wyliczenia. W zakładanej wersji prototypu Spirali, potrzebuję uzyskać prędkość. przemieszczania się cięższych frakcji na poziomie około 2 cm/sek. Czy stosując przeciążenie 300 G to uzyskam? Powróćmy do pęcherzyka gazu przemieszczjącego się z prędkością około 10 cm/sek. Jeżeli hipotetycznie przyjmiemy, że ten pęcherzyk ma objętość 1 cm3 to siła jego wyporu wynosi około 1 grama siły. Jeżeli teraz uwzględnimy, że różnica pomiędzy ciężarem właściwym 1 cm3 soli połączonej jonowo z cząsteczkami wody, a ciężarem właściwym 1 cm3 wody, wynosi około 0,17 gram, to przy przeciążeniu 300 G otrzymujemy siłę 51 gram siły. Przy takiej sile, nasz hipotetyczny 1 cm3 soli połączonej jonowo z cząsteczkami wody w czasie 1 sek. przemiścił by się na drodze około 5 metrów. Lecz niestety trzeba uwzględnić, że na poziomie cząsteczkowym to już tak nie wygląda, nie mniej jeżeli udało by się uzyskać 250 razy mniejszy dystans przemieszczania się cząsteczek, to separator według mojego projektu będzie działał z bardzo wysoką procentową skutecznością. Właśnie budowa prototypu i jego przebadanie, ma na celu uzyskanie odpowiedzi na to pytanie. Jeżeli będzie niezbędne zastosowanie większego przeciążenia, to można to kontrolować prędkością przepływu czynnika. Uważam też, że duże znaczenie może mieć, zaprojektowanie dyszy dolotowej tak, żeby czynnik przepływający w kanale spiralnym, miał w całym swym obszarze tą samom prędkość kątową, aby uniknąć ewentualnych zawirowań przepływającej cieczy lub przepływającego gazu. Nie ma innego wyjścia jak tylko empiryczne sprawdzenie powyższego, poprzez budowę i przebadanie prototypu urządzenia.

Zgłoszenie patentowe nr P.444130 z dnia 16.03.2023r. nr zgłoszenia międzynarodowego PCT/PL2024/000012

Poniżej zamieszczam pliki exela z wyliczeniami dla:
Pierwszy (05) z wpisanymi wartościami dla urządzenia oczyszczającego wodę.
Drugi (06) z wpisanymi wartościami dla przemysłowego urządzenia do separacji CO2.
W arkuszu w polach żółtych można wpisywać dowolne wartości celem analizy różnych wariantów urządzeń (po wpisaniu wartości należy zatwierdzić enterem, żeby arkusz przeliczył dla zmienionej wartości).

________________________________

Czy ten wynalazek to biblijna “Laska Żelazna” do wypasania Narodów w czystą wodę i czyste powietrze? Czas okaże. 

________________________________

Spirala odśrodkowa do separacji cząsteczek gazu lub cieczy.

Przedmiot wynalazku. Spirala odśrodkowa do separacji cząsteczek gazu lub cieczy, jest urządzeniem, które pozwala na uzyskanie taniego i efektywnego oddzielenia cięższych cząsteczek z gazu lub cieczy. Urządzenie według wynalazku może mieć zastosowanie do separacji dwutlenku węgla z powietrza lub ze spalin przemysłowych. Urządzenie według wynalazku może mieć zastosowanie do odsalania wody morskiej, jak również do oczyszczania wody pitnej z wszelkich zanieczyszczeń typu metale ciężkie czy ciężka woda D2O. Spirala odśrodkowa do separacji cząsteczek gazu lub cieczy, może mieć zastosowanie w szerokiej gamie procesów przemysłowych, w których zachodzi potrzeba odseparowania cząsteczek gazu lub cieczy, różniących się od siebie masą molową.

Stan techniki. W obecnym czasie istnieją na Świecie różnego rodzaju wirówki i filtry do separacji cząsteczek z gazu lub cieczy. Obie te technologie są stosunkowo drogie i mało wydajne w porównaniu do spirali odśrodkowej według wynalazku.

Istota wynalazku. Spirala odśrodkowa do separacji cząsteczek gazu lub cieczy, zbudowana jest z cylindrycznego korpusu posiadającego od swojej wewnętrznej strony wydzielony spiralny kanał, którym przepływa gaz lub ciecz poddawane procesowi separacji. Wewnątrz korpusu umieszczona jest cylindryczna tuleja, której zewnętrzna powierzchnia tworzy wewnętrzną powierzchnię spiralnego kanału. Zewnętrzna powierzchnia tulei oraz wewnętrzne powierzchnie spiralnego kanału wydzielonego w cylindrycznym korpusie, są wyszlifowane i wypolerowane tak, aby uzyskać jak najlepszą gładź, co wyeliminuje możliwość występowania mikro turbulencji, które mogłyby zakłócić poprawny proces separacji. Zwoje spiralnego kanału w całym zakresie jego usytuowania cechują się takim samym kątem nachylenia, aby wyeliminować możliwość występowania turbulencji, które zakłóciłyby poprawny proces separacji.

Wlot spiralnego kanału połączony jest z kolektorem dolotowym, natomiast wylot spiralnego kanału połączony jest z kolektorem wylotowym, który posiada dwa kanały wylotowe, z czego pierwszy będący bliżej osi urządzenia odprowadza lżejszy gaz lub lżejszą ciecz, natomiast kanał usytuowany dalej od osi urządzenia odprowadza cięższe cząsteczki gazu lub cieczy, które podczas procesu separacji, pod wpływem siły odśrodkowej, kumulują się w najbardziej oddalonych od osi urządzenia, obszarach kanału spiralnego. Ścianka odgradzająca oba kanały kolektora wylotowego posiada ostrą krawędź tak aby nie powodować zawirowań, i aby uzyskać najefektywniejszy proces separacji.

Kształt pola przekroju kanału kolektora dolotowego, jest taki sam jak kształt pola przekroju kanału spiralnego, jak również kształt pola przekroju kanałów kolektora wylotowego po stronie kanału spiralnego, jest wpisany w kształt pola przekroju kanału spiralnego, z uwzględnieniem ścianki oddzielającej oba kanały wylotowe. Przy czym kolektor wylotowy może posiadać więcej kanałów wylotowych oddzielonych ściankami, gdzie urządzenie według wynalazku, mogłoby przykładowo selekcjonować zanieczyszczoną wodę na: woda z cząsteczkami lżejszymi od wody, woda czysta i woda z cząsteczkami cięższymi od wody.

Podczas pracy urządzenia według wynalazku na przykładzie separacji cząsteczek gazu, strumień gazu tłoczony przez wentylator, poprzez kolektor dolotowy, dostaje się z odpowiednią prędkością do kanału spiralnego, w którym pod wpływem siły odśrodkowej cięższe cząsteczki zmierzają do gromadzenia się w najbardziej oddalonych od osi urządzenia częściach kanału spiralnego. Na wylocie kanału spiralnego, proces separacji uzyskuje najwyższą wartość i gaz wpadając do kanałów kolektora wylotowego zostaje oddzielony.

Podczas pracy urządzenia według wynalazku na przykładzie separacji cząsteczek cieczy, strumień cieczy tłoczony przez pompę, poprzez kolektor dolotowy, dostaje się z odpowiednią prędkością do kanału spiralnego, w którym pod wpływem siły odśrodkowej cięższe cząsteczki zmierzają do gromadzenia się w najbardziej oddalonych od osi urządzenia częściach kanału spiralnego. Na wylocie kanału spiralnego, proces separacji uzyskuje najwyższą wartość i ciecz wpadając do kanałów kolektora wylotowego zostaje oddzielona.

Aby uzyskać odpowiednią efektywność pracy urządzenia według wynalazku, należy zastosować odpowiednią prędkość przepływu gazu lub cieczy, odpowiednią ilość zwojów kanału spiralnego i odpowiednią średnicę urządzenia. Należy tutaj zaznaczyć, że im większa prędkość przepływu czynnika, tym więcej należy zaangażować energii w pracę urządzenia, ale tym samym uzyskujemy większą wydajność urządzenia według wynalazku. Wstępne wyliczenia wykazały, że koszt energetyczny separacji 1 tony dwutlenku węgla z powietrza atmosferycznego, oscyluje na poziomie około 320,- USD , przy czym, przy odzysku energii kinetycznej gazu, można ten koszt obniżyć do poziomu 20 – 40 USD/1 tonę CO2. W przypadku separacji spalin przemysłowych, koszt energetyczny jest znacznie niższy i oscyluje na poziomie kilku dolarów za tonę CO2.

Pomijając pompę lub wentylator, czyli zewnętrzne urządzenia niezbędne do pracy urządzenia według wynalazku, sama spirala odśrodkowa według wynalazku nie posiada ruchomych elementów, które mogłyby się zużywać, dzięki czemu urządzenie według wynalazku może się cechować ogromną niezawodnością i ogromną żywotnością.

Spirala odśrodkowa według wynalazku powinna być nieruchomo przymocowana do podłoża, oraz powinna być wypoziomowana ażeby uniknąć efektu żyroskopowego, który mógłby generować turbulencje przepływającego gazu lub przepływającej cieczy.

Przykład wykonania. Spirala odśrodkowa do separacji cząsteczek gazu lub cieczy, przedstawiona jest w przykładzie wykonania gdzie od wewnętrznej strony cylindrycznego korpusu 1 wydzielony został spiralny kanał 2, którym przepływa gaz lub ciecz poddawane procesowi separacji. Wewnątrz korpusu 1 umieszczona jest cylindryczna tuleja 3, której zewnętrzna powierzchnia tworzy wewnętrzną powierzchnię spiralnego kanału 2. Zewnętrzna powierzchnia tulei oraz wewnętrzne powierzchnie spiralnego kanału 2 wydzielonego w cylindrycznym korpusie 1, są wyszlifowane i wypolerowane tak, aby uzyskać jak najlepszą gładź, co wyeliminuje możliwość występowania mikro turbulencji, które mogłyby zakłócić poprawny proces separacji. Zwoje spiralnego kanału 2 w całym zakresie jego usytuowania cechują się takim samym kątem nachylenia, aby wyeliminować możliwość występowania turbulencji, które zakłóciłyby poprawny proces separacji.

Wlot spiralnego kanału 2 połączony jest z kolektorem dolotowym 4, natomiast wylot spiralnego kanału 2 połączony jest z kolektorem wylotowym 5, który posiada dwa kanały wylotowe 6 i 7, z czego pierwszy 6 będący bliżej osi urządzenia odprowadza lżejszy gaz lub lżejszą ciecz, natomiast kanał 7 usytuowany dalej od osi urządzenia odprowadza cięższe cząsteczki gazu lub cieczy, które podczas procesu separacji, pod wpływem siły odśrodkowej, kumulują się w najbardziej oddalonych od osi urządzenia, obszarach kanału spiralnego 2. Ścianka 8 odgradzająca oba kanały kolektora wylotowego 5 posiada ostrą krawędź tak aby nie powodować zawirowań, i aby uzyskać najefektywniejszy proces separacji.

Kształt pola przekroju kanału 4` kolektora dolotowego 4, jest taki sam jak kształt pola przekroju kanału spiralnego 2, natomiast kształt pola przekroju kanałów 6 i 7 kolektora wylotowego 5 po stronie kanału spiralnego 2, jest wpisany w kształt pola przekroju kanału spiralnego 2, z uwzględnieniem ścianki 8 oddzielającej oba kanały wylotowe 6 i 7. Przy czym kolektor wylotowy 5 może posiadać więcej kanałów wylotowych oddzielonych ściankami, gdzie urządzenie według wynalazku, mogłoby przykładowo selekcjonować zanieczyszczoną wodę na: woda z cząsteczkami lżejszymi od wody, woda czysta i woda z cząsteczkami cięższymi od wody.

Spirala odśrodkowa według wynalazku powinna być nieruchomo przymocowana do podłoża, oraz powinna być wypoziomowana ażeby uniknąć efektu żyroskopowego, który mógłby generować turbulencje przepływającego gazu lub przepływającej cieczy.

Objaśnienie figur rysunków. Fig. 1 – Przedstawia urządzenie w rysunku przestrzennym z częściowym przekrojem uwidaczniającym jego wnętrze. Fig. 2 – Przedstawia urządzenie w rysunku przestrzennym z częściowym przekrojem, bez tulei wewnętrznej z uwidocznieniem kanału spiralnego. Fig. 3 – Przedstawia urządzenie w rysunku przestrzennym w widoku z zewnątrz. Fig. 4 – Przedstawia urządzenie w rysunku przestrzennym z częściowym przekrojem z uwidocznieniem kanału dolotowego kolektora dolotowego i kanałów wylotowych kolektora wylotowego. Fig. 5 – Przedstawia przykładowy kształt przekroju kanału spiralnego. Fig. 6 – Przedstawia przykładowy kształt przekroju kanału kolektora dolotowego. Fig. 7 – Przedstawia przykładowy kształt przekroju kanałów wylotowych kolektora wylotowego po stronie kanału spiralnego.

Zalety urządzenia. Spirala odśrodkowa do separacji cząsteczek gazu lub cieczy, jest urządzeniem, które pozwala na uzyskanie taniego i efektywnego oddzielenia cięższych cząsteczek z gazu lub cieczy. Urządzenie według wynalazku może mieć zastosowanie do separacji dwutlenku węgla z powietrza lub ze spalin przemysłowych, co jest bardzo pożądaną cechą w chwili obecnej. Urządzenie według wynalazku może mieć zastosowanie do odsalania wody morskiej, jak również do oczyszczania wody pitnej z wszelkich zanieczyszczeń typu metale ciężkie czy ciężka woda D2O, co również jest bardzo pożądaną cechą w chwili obecnej. Spirala odśrodkowa do separacji cząsteczek gazu lub cieczy, może mieć zastosowanie w szerokiej gamie procesów przemysłowych, w których zachodzi potrzeba odseparowania cząsteczek gazu lub cieczy, różniących się od siebie masą molową. Przykładem może być odzyskiwanie złota z wody morskiej, gdzie dwa urządzenia o wydajności 12 litrów wody na sekundę może poddać separacji około 1.000.000 litrów wody na dobę. W takiej ilości wody morskiej zawarte jest około 11 gram złota, które można odseparować dzięki spirali odśrodkowej według wynalazku. Należy również dodać, że spirala odśrodkowa do separacji cząsteczek gazu lub cieczy, może być konstruowana w wersjach z przeznaczeniem do oczyszczalni ścieków.