A video showing the principle of operation of a gas or liquid particle separator.

If you want, you can treat your contribution as a gesture of goodwill for development and the fight against climate change. If you want to treat it as a kind of investment, analyze how I intend to repay the donors who support my project. Thank you very much for all the shares and donations. Payments possible with Visa and MasterCard credit cards

link to make a payment:  https://zrzutka.pl/en/na-budowe-prototypu-separatora-czasteczek-gazu-lub-cieczy

Film obrazujący zasadę działania separatora cząsteczek gazu lub cieczy.

Witam serdecznie.

Założyłem zbiórkę na pokrycie kosztów budowy I przebadania prototypu mojego wynalazku. Zapraszam wszystkich do udostępniania i wpłat, a być może dzięki Waszym cegiełkom uda mi się wdrożyć technologię, która zabezpieczy Świat przed katastrofą klimatyczną.
Przedmiotem mojej zbiórki jest pozyskanie środków finansowych na budowę i przebadanie prototypu mojego autorskiego urządzenia, które może w ogromnym stopniu zniwelować możliwość katastrofy klimatycznej na Świecie. Tym urządzeniem jest “Spirala odśrodkowa do separacji cząsteczek gazu lub cieczy.” nr zgłoszenia patentowego P.444130 nr zgłoszenia międzynarodowego PCT/PL2024/000012.
Jeżeli działanie tego separatora, będzie skuteczne tak jak zakładam, to światowy popyt na to urządzenie, będzie liczony w milionach sztuk rocznie, i z samej licencji niewyłącznej sprzedawanej wszystkim firmom chcącym produkować urządzenia według mojego projektu, zyski mogą być naprawdę kosmiczne, i dlatego też jeżeli w tym względzie odniosę sukces, to proporcjonalnie do wniesionych wpłat, będę mógł sowicie odwdzięczyć się każdemu darczyńcy.
Separator według mojego projektu, może sprawić, że wszelkie elektrownie i elektrociepłownie węglowe będą “zero emisyjne”, gdyż to urządzenie może z dużą skutecznością wyłapywać CO2 ze spalin przemysłowych, a koszt energetyczny separacji 1 tony CO2 ze spalin przemysłowych to zaledwie kilka dolarów USD. Pozyskany dwutlenek węgla można przerobić na nawozy sztuczne lub paliwa syntetyczne, sprzedając go w cenie 30 – 100 USD za tonę.
Ponadto urządzenie to jest bardzo wydajne przy uzdatnianiu wody pitnej oraz odsalaniu wody morskiej. Koszt energetyczny jednego cyklu oczyszczenia 1 m3 wody z wszelkich cząsteczek cięższych od wody, to 0,06 USD. Jeżeli w jednym cyklu uzyska się załóżmy 80% skuteczność oczyszczenia wody, to po 4 cyklach, których koszt wyniesie około 0,25 USD, uzyska się wodę ze zredukowaną ilością zanieczyszczeń o około 99%. W tym miejscu pragnę zaznaczyć, że urządzenie o długości 1,2 m i średnicy 30 cm, cechowało by się wydajnością jednego cyklu na poziomie 720 litrów/minutę.
Jeżeli udało by mi się zebrać kwotę wyższą od oczekiwanej, to nadwyżkę pozyskanych środków przeznaczę na komercjalizację projektu i na realizację innych projektów mojego autorstwa.
Każdemu darczyńcy serdecznie i bardzo mocno dziękuję.

Możliwości zarobkowe dla darczyńców wspierających finansowo mój projekt – zapraszam do przeanalizowania
https://virp2.pl/prognoza-mozliwych-zyskow-dla-separatora

Link do dokonania wpłaty

https://zrzutka.pl/na-budowe-prototypu-separatora-czasteczek-gazu-lub-cieczy

Wpłaty możesz dokonać na indywidualny numer konta tej zrzutki:

24 1750 1312 6882 8317 3829 7650

Odbiorca:
Zrzutka.pl Sp. z o.o.
al. Karkonoska 59
53-015 Wrocław

Tytułem: Wpłata na zbiórkę Radosława Pełki

Dane potrzebne do wykonania przelewu międzynarodowego:

Odbiorca:
Zrzutka.pl Sp. z o.o.
al. Karkonoska 59
53-015 Wrocław Poland

IBAN: PL 24 1750 1312 6882 8317 3829 7650

SWIFT: PPABPLPKXXX

Nazwa i adres banku:
BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna
ul. Kasprzaka 10/16
01-211 Warszawa  Poland

Tytułem: Wpłata na zbiórkę Radosława Pełki

________________________________________

Poniżej prezentuję listę 14 projektów mojego autorstwa, które pragnę zrealizować.
Jeżeli byłbyś zainteresowany(a) nawiązaniem współpracy, zapraszam do kontaktu

1 – Spirala odśrodkowa do separacji cząsteczek gazu lub cieczy (Urządzenie do oczyszczenia Świata z nadmiaru CO2, koszt energetyczny separacji 1 tony CO2 ze spalin przemysłowych to kilka dolarów USD, Bardzo wydajne urządzenie do uzdatniania wody pitnej oraz do odsalania wody morskiej, koszt energetyczny oczyszczenia 1 m3 wody z wszelkich cząsteczek cięższych od wody, to 0,06 USD. Urządzenie mogące mieć zastosowanie do wielu procesów przemysłowych, wszędzie tam gdzie zachodzi potrzeba separacji cząsteczek gazu lub cieczy różniących się ciężarem właściwym.)
2 – Turbina gazowa o cechach pompy ciepła (to urządzenie może dostarczyć Światu ogromne pokłady zielonej energii dając ogromne bogactwo całemu społeczeństwu Świata, przy czym pragnę tutaj zaznaczyć, że nie eliminuje ono korzystania z węgla, ropy i gazu, gdyż kontrolowana emisja CO2 do atmosfery, jest niezbędna do zapewnienia budulca dla wszelkich roślin, które głównie w procesie fotosyntezy, potrzebują dwutlenku węgla, wody i światła, a ponadto trzeba wziąć pod uwagę fakt, że kontrolowany efekt cieplarniany jest niezbędny do zachowania przyjaznej temperatury na Ziemi, gdyż gdyby nie było efektu cieplarnianego, to ze średniej temperatury +15 C mielibyśmy średnią temperaturę –18 C, co by sprawiło, że na równiku padałby śnieg).
3 – Napęd pojazdów latających pionowego startu i lądowania (uważam, że moja koncepcja takiego latającego samochody, może okazać się rozwiązaniem, na który będzie ogromny popyt).
4 – Silniki spalinowe SWSE (koncepcja silników, zarówno z zapłonem iskrowym, jak i z zapłonem samoczynnym, które w mojej ocenie osiągną sprawność energetyczną powyżej 70%, i które będą się cechowały ogromną niezawodnością i żywotnością).
5 – Strumieniowe świece zapłonowe do silników spalinowych z zapłonem iskrowym.
6 – Drukarka laserowa 3D bazująca na diodach laserowych (to urządzenie może okazać się bardzo skuteczne we wszelkich procesach wytwórczych, dając produkty bardzo wysokiej jakości i cechując się dużą wydajnością).
7 – Sposób mielenia węgla (uważam to za skuteczną metodę uzyskania emulsji wodnowęglowej o wysokim stopniu rozdrobnienia węgla).
8 – System sprzedaży internetowej (jest to opracowana przeze mnie metoda koordynacji internetowej współpracy producentów, importerów, hurtowników i sprzedawców detalicznych, która stosowana na szeroką skalę, dałaby możliwość kontrolowania poziomu inflacji na całym Świecie).
9 – System pobierania opłat z tytułu ochrony treści autorskich.
10 – Autorski tłumacz komputerowy z wysokim poziomem poprawności tłumaczenia tekstu.
11 – Autorska wyszukiwarka internetowa z bardzo intratnym programem partnerskim kierowanym do administratorów wszelkich stron internetowych.
12 – Szachy brydżowe w wersji tradycyjnej i komputerowej (moja koncepcja szachów dedykowanych dla czterech graczy – dwóch dwuosobowych drużyn).
13 – Graficzne układanki logiczne dla dzieci i młodzieży w wersji komputerowej.
14 – Koncepcja podziału pomiędzy całe społeczeństwo zysków z wydobycia bogactw naturalnych kraju.

Szczegółowe informację na temat powyższych czternastu projektów, które chciałbym zrealizować, zamieszczone są na niniejszej stronie internetowej, zapraszam do wnikliwej analizy.

__________________________________

Turbina gazowa o cechach pompy ciepła.

Jakie urządzenie w mojej ocenie jest w chwili obecnej najbardziej potrzebne Światu? Otóż uważam, że takim urządzeniem jest pompa ciepła zamieniająca energię cieplną otoczenia na energię elektryczną. Dzięki temu urządzeniu można rozwiązać wszelkie problemy: ekologiczne, klimatyczne, energetyczne i ekonomiczne na całym Świecie. W przeciwieństwie do innych urządzeń wytwarzających energię elektryczną, taką pompę ciepła można stosować bez ograniczeń, gdyż jej funkcjonowanie nie tworzy ryzyka przegrzania atmosfery oraz nie tworzy ryzyka schłodzenia atmosfery. Podczas pracy pompy ciepła otrzymujemy schłodzenie powietrza, które na powrót jest podgrzewane przez wszelkie urządzenia zasilane prądem elektrycznym wytworzonym przez tą pompę ciepła. Zgodnie z zasadą zachowania energii, bilans energetyczny wychodzi na zero, i bez znaczenia czy mamy jedno czy miliard pracujących urządzeń tego typu, nie wpłynie to na zmianę temperatury otoczenia.
Od kilku lat, od chwili opracowania przeze mnie teorii termodynamicznej zmiennych prędkości cząsteczek gazu, zmagam się z tym zagadnieniem, opracowując turbinę gazową o cechach pompy ciepła. W mojej ocenie urządzenie to powinno zadziałać i poprzez schłodzenie przepływającego powietrza, powinno generować energię elektryczną.
Osobiście uważam że jest to projekt, który może uratować Świat przed katastrofą: klimatyczną, ekologiczną, energetyczną i tak że ekonomiczną, gdyż mając dostęp do nieograniczonych zasobów zielonej energii, można produkować 10, 20 czy 100 razy więcej niż obecnie, i mając dostęp do nieograniczonych zasobów zielonej energii, można stosować energochłonne procesy całkowitej utylizacji i recyklingu.

Pozdrawiam,
Radosław Pełka.

__________________________________