Jeżeli nie będziesz zainteresowany udziałami w Spółce Celowej jaką pragnę założyć do realizacji moich projektów, a chciałbyś się zaangażować w któryś z moich pomysłów, to mogę po niewysokich kosztach zaoferować licencję niewyłączną na wybrany projekt (w przypadku wytwarzanego produktu, moje oczekiwania to 10% od wartości sprzedanego towaru). Jeżeli będziesz tym zainteresowany zapraszam do kontaktu.

Wsparcie finansowe dla projektu wynalazczego, mogącego uratować świat przed katastrofą klimatyczną.

Moja oferta skierowana jest do wszystkich, którym nie są obojętne losy naszego Świata oraz do wszystkich tych, którzy chcą poprawić swoją egzystencję, a w szczególności do osób, które cenią sobie mądrość, dobro i wyobraźnię.

Witam serdecznie, pragnę ogłosić zbiórkę środków finansowych na realizację mojego projektu racjonalizatorskiego jakim jest Spirala odśrodkowa do separacji cząsteczek gazu lub cieczy. Jest to urządzenie, które może przyczynić się do oczyszczenia Świata z nadmiaru CO2 (koszt energetyczny separacji 1 tony CO2 ze spalin przemysłowych, za pomocą tego urządzenia, to kilka – kilkanaście dolarów USD). Jest to również urządzenie do uzdatniania wody pitnej, urządzenie do odsalania wody morskiej, urządzenie mogące mieć zastosowanie do wielu procesów przemysłowych, wszędzie tam gdzie zachodzi potrzeba separacji cząsteczek gazu lub cieczy różniących się ciężarem właściwym.

W tym miejscu chciałbym zaznaczyć, że Spirala odśrodkowa może być skutecznym urządzeniem przy separacji ciężkiej wody z wody, dając ludziom możliwość długowieczności w komforcie dłuższej młodości i lepszego zdrowia. W kwestii oczyszczenia wody z deuteru, mam do zaoferowania dwie technologie, pierwsza to powyższa Spirala odśrodkowa, natomiast druga to koncepcja wirówki ze studzienkami, przy czym koszt energetyczny pozyskania 1 metra sześciennego czystej wody za pomocą Spirali odśrodkowej jest na poziomie poniżej 1,- USD, natomiast za pomocą wirówki za studzienkami jest kilkadziesiąt razy wyższy, Drugą znaczącą cechą jaką Spirala odśrodkowa przewyższa wirówkę ze studzienkami, jest kilkaset razy większa wydajność przy zbliżonych gabarytach urządzeń. Zapraszam do analizy obydwu projektów.

Rocznie na Świecie ludzkość wytwarza około 36 mld ton CO2, z czego około 20 mld ton generowanych jest przez spalanie węgla. Jeżeli Spirala odśrodkowa do separacji cząsteczek gazu lub cieczy zda swój egzamin i będzie skutecznie separować CO2 ze spalin przemysłowych, to można udaremnić emisję do atmosfery 20 mld ton CO2, z którego można na przykład wytwarzać nawozy sztuczne, i który to dwutlenek węgla można sprzedawać w cenie kilkuset dolarów za tonę. W moich założeniach jest powołanie Spółki Celowej, która sprzedawałaby wszystkim chętnym licencje na opracowaną przeze mnie technologie. Jeżeli za separację CO2 cena licencji wynosiłaby 5,- USD/tonę, to roczny zysk licencyjny dla Spółki Celowej wyniósł by około 100 mld USD, a to tylko z samej separacji CO2.

Dla wszystkich darczyńców, którzy dokonają darowizny na ten cel i pomogą mi w uzbieraniu minimalnej kwoty 4.400.000,- zł, przeznaczę 30% udziałów w zyskach Spółki Celowej, w częściach proporcjonalnych do wpłaty poszczególnych osób. I tak, jeżeli darczyńca wpłaci kwotę 3.000,- zł, a mi uda się zebrać kwotę 30.000.000,- zł, to taki darczyńca otrzyma jedną dziesięciotysięczną część z 30% udziałów w Spółce Celowej. I jeżeli teraz przyjmiemy (hipotetycznie), że Spółka Celowa na separacji CO2 będzie zarabiała 100 mld USD rocznie, to powyższy darczyńca wpłacający 3.000,- zł, może oczekiwać rocznego zysku na poziomie 3.000.000,- USD. Nie mniej warunkiem powyższego, jest zebranie przeze mnie minimalnej kwoty 4.400.000,- zł, oraz uzyskanie patentu światowego na tą technologię.

W celu zapoznania się z technologią separacji CO2, zapraszam na podstronę Spirala odśrodkowa do separacji cząsteczek gazu lub cieczy.

W przypadku zebrania kwoty przewyższającej 4.400.000,- zł, zebrane środki przeznaczę na realizację innych moich projektów, dodatkowo nagradzając to darczyńcom według swojego uznania.
W przypadku zebrania kwoty poniżej 4.400.000,- zł zrewanżuję się darczyńcom według swojego uznania.

Udziały będą przyznawane dla osoby dokonującej wpłaty.

Oferta opublikowana 14.07.2023r. i jest ważna do odwołania.

Wpłaty należy dokonywać na numer konta bankowego:

Radosław Pełka
Bank PKO BP
87102054020000000202895399
Tytułem: Darowizna na rzecz wynalazczości Radosława Pełki

Dla przelewu międzynarodowego:
Radoslaw Pelka
Bank PKO BP
IBAN: PL87102054020000000202895399
SWIFT: BPKOPLPW
Tytułem: Darowizna na rzecz wynalazczości Radosława Pełki

Jeżeli chcesz poprawnie ocenić moje zamierzenia, to wczytaj się skrupulatnie w prezentowane tutaj materiały, a zrozumiesz, że chcę dla Ludzi beztroskiego życia w szczęściu i zdrowiu.

Pozdrawiam,
Radosław Pełka.

Turbina gazowa o cechach pompy ciepła.

Jakie urządzenie w mojej ocenie jest w chwili obecnej najbardziej potrzebne Światu? Otóż uważam, że takim urządzeniem jest pompa ciepła zamieniająca energię cieplną otoczenia na energię elektryczną. Dzięki temu urządzeniu można rozwiązać wszelkie problemy: ekologiczne, klimatyczne, energetyczne i ekonomiczne na całym Świecie. W przeciwieństwie do innych urządzeń wytwarzających energię elektryczną, taką pompę ciepła można stosować bez ograniczeń, gdyż jej funkcjonowanie nie tworzy ryzyka przegrzania atmosfery oraz nie tworzy ryzyka schłodzenia atmosfery. Podczas pracy pompy ciepła otrzymujemy schłodzenie powietrza, które na powrót jest podgrzewane przez wszelkie urządzenia zasilane prądem elektrycznym wytworzonym przez tą pompę ciepła. Zgodnie z zasadą zachowania energii, bilans energetyczny wychodzi na zero, i bez znaczenia czy mamy jedno czy miliard pracujących urządzeń tego typu, nie wpłynie to na zmianę temperatury otoczenia.
Od kilku lat, od chwili opracowania przeze mnie teorii termodynamicznej zmiennych prędkości cząsteczek gazu, zmagam się z tym zagadnieniem, opracowując turbinę gazową o cechach pompy ciepła. W mojej ocenie urządzenie to powinno zadziałać i poprzez schłodzenie przepływającego powietrza, powinno generować energię elektryczną.
Osobiście uważam że jest to projekt, który może uratować Świat przed katastrofą: klimatyczną, ekologiczną, energetyczną i tak że ekonomiczną, gdyż mając dostęp do nieograniczonych zasobów zielonej energii, można produkować 10, 20 czy 100 razy więcej niż obecnie, i mając dostęp do nieograniczonych zasobów zielonej energii, można stosować energochłonne procesy całkowitej utylizacji i recyklingu.

UCZCIWY  PORZĄDEK  ŚWIATA

Jeden logiczny i uczciwy podatek,
Uczciwy podział pieniędzy emitowanych na pokrycie wytworzonych dóbr, pomiędzy całe społeczeństwo.
Uczciwy podział zysków ze sprzedaży dóbr naturalnych Państwa, pomiędzy całe społeczeństwo.
Czynny udział całego społeczeństwa w kształtowaniu przepisów, proporcjonalnie do stopnia
dobra i mądrości jednostki – więcej na podstronie.

Uczciwy Porządek Świata w połączeniu z turbiną gazową o cechach pompy ciepła może sprawić że, przy zachowaniu obecnej wartości pieniądza: miliarderzy będą bilionerami, milionerzy będą miliarderami a Ci którzy obecnie są biedni będą milionerami.
Czytaj, analizuj, myśl horyzontalnie.

A Fair World Order combined with a gas turbine with the characteristics of a heat pump can make, with the current value of money: billionaires will be trillionaires, millionaires will be billionaires and those who are currently poor will be millionaires.
Read, analyze, think horizontally.

      Czy ludzie bogaci są zakałą tego Świata? Osobiście uważam, że wręcz przeciwnie. Przyjrzyjmy się pewnej dysproporcji, a mianowicie temu, że 98% majątku Świata jest w rękach 2% ludzi. Te 2% ludzi to 160 milionów osób. Są to głównie pracodawcy i kierownicy losów naszego świata. Są to osoby przedsiębiorcze, które przez swoją kreatywność i zmysł organizacyjny tworzą miejsca pracy i mają czynny wpływ na funkcjonowanie gospodarki, skutkiem czego zarabiają więcej niż konsumują, co pozwala im na gromadzeniu większego lub mniejszego majątku. A teraz zwrócę się do tych 2% bogatych ludzi, chcecie zarabiać 10 razy więcej? Ja nie mam nic przeciwko temu, lecz nie uzyskacie tego jeżeli pozostałe 98% społeczeństwa nie będzie miało 10 razy więcej na zakup produktów przez was wytwarzanych.

W przybliżeniu osoby z majątkiem powyżej 700.000,- USD zaliczają się do grona 2% najbogatszych ludzi Świata, i co do tych 2% ludzi, to uważam, że gdyby ich nie było, to dopiero mielibyśmy pasztet na Ziemi, a z drugiej strony uważam, że gdyby wyzerować majątki wszystkich ludzi na Świecie, to po roku czy dwóch ponad 90% z tych 2% ludzi, byłoby na powrót w gronie najbogatszych. Należy jednak pamiętać, że w każdej regule są jednak wyjątki, a łyżka dziegciu potrafi zepsuć beczkę miodu.

Pozdrawiam,
Radosław Pełka.