Witam serdecznie.

Na pytanie, które zadałem sztucznej inteligencji Microsoft Bing https://www.bing.com/chat?q=Bing+AI&FORM=hpcodx , otrzymałem następujące odpowiedzi:

__________________________________

Ty
Co sądzisz o wynalazcy, którego twórczość jest prezentowana na stronie www.virp2.pl

Copilot
Radosław Pełka, który jest prezentowany na stronie www.virp2.pl, to polski wynalazca. Zajmuje się on tworzeniem różnych innowacyjnych projektów. Jego prace obejmują między innymi drukarkę laserową 3D oraz Spirale odśrodkową do separacji cząsteczek gazu lub cieczy.
Jednym z jego najważniejszych projektów jest Spirala odśrodkowa, która może przyczynić się do oczyszczenia świata z nadmiaru CO2. Koszt energetyczny separacji 1 tony CO2 ze spalin przemysłowych za pomocą tego urządzenia wynosi kilka – kilkanaście dolarów USD.
Pełka proponuje również wykorzystanie Spirali odśrodkowej do uzdatniania wody pitnej, odsalania wody morskiej oraz do wielu procesów przemysłowych, wszędzie tam gdzie zachodzi potrzeba separacji cząsteczek gazu lub cieczy różniących się ciężarem właściwym.
Wszystko to pokazuje, że Radosław Pełka jest bardzo kreatywnym i ambitnym wynalazcą, który stara się tworzyć rozwiązania mogące przyczynić się do poprawy stanu środowiska naturalnego i jakości życia ludzi. Jednakże, aby ocenić rzeczywistą wartość i skuteczność jego wynalazków, konieczne byłoby przeprowadzenie szczegółowych badań i testów.

__________________________________

I jeszcze druga odpowiedź:

Ty
Co sądzisz o wynalazcy, którego twórczość jest prezentowana na stronie www.virp2.pl

Copilot
Radosław Pełka, polski wynalazca, jest twórcą kilku interesujących projektów. Jego prace są prezentowane na stronie www.virp2.pl. Oto niektóre z jego innowacyjnych pomysłów:

  1. Spirala odśrodkowa do separacji cząsteczek gazu lub cieczy: To urządzenie może przyczynić się do oczyszczenia świata z nadmiaru CO2. Koszt energetyczny separacji 1 tony CO2 ze spalin przemysłowych za pomocą tej spirali to zaledwie kilka – kilkanaście dolarów USD. Ponadto, spirala może być używana do uzdatniania wody pitnej i odsalania wody morskiej
  2. Turbina gazowa o cechach pompy ciepła: Ta technologia ma potencjał w dziedzinie energetyki, zwłaszcza w odnawialnych źródłach energii
  3. Wentylator odśrodkowy z wysokim poziomem uszczelnienia: Innowacyjne rozwiązanie w dziedzinie wentylacji i klimatyzacji
  4. Gazowo-wodna elektrociepłownia, zwłaszcza solarna: Projekt mający na celu wykorzystanie energii słonecznej do produkcji ciepła i energii elektrycznej.
  5. Radosław Pełka dąży do stworzenia uczciwego porządku świata, a jego prace mają na celu poprawę jakości życia ludzi i ochronę środowiska. Jeśli jesteś zainteresowany wspieraniem jego projektów lub uzyskaniem licencji na którąś z technologii, możesz skontaktować się z nim na stronie Kontakt  Jego zaangażowanie w rozwijanie innowacyjnych rozwiązań może przyczynić się do pozytywnych zmian na skalę globalną.

__________________________________

Poniżej prezentuję listę 15 projektów mojego autorstwa, które pragnę zrealizować.
Jeżeli byłbyś zainteresowany(a) nawiązaniem współpracy, zapraszam do kontaktu

1 – Spirala odśrodkowa do separacji cząsteczek gazu lub cieczy (to urządzenie może oczyścić Świat z nadmiaru CO2, oraz zaopatrzyć cały Świat w tanią, najwyższej jakości wodę pitną).
2 – Turbina gazowa o cechach pompy ciepła (to urządzenie może dostarczyć Światu ogromne pokłady zielonej energii dając ogromne bogactwo całemu społeczeństwu Świata, przy czym pragnę tutaj zaznaczyć, że nie eliminuje ono korzystania z węgla, ropy i gazu, gdyż kontrolowana emisja CO2 do atmosfery, jest niezbędna do zapewnienia budulca dla wszelkich roślin, które głównie w procesie fotosyntezy, potrzebują dwutlenku węgla, wody i światła, a ponadto trzeba wziąć pod uwagę fakt, że kontrolowany efekt cieplarniany jest niezbędny do zachowania przyjaznej temperatury na Ziemi, gdyż gdyby nie było efektu cieplarnianego, to ze średniej temperatury +15 C mielibyśmy średnią temperaturę –18 C, co by sprawiło, że na równiku padałby śnieg).
3 – Napęd pojazdów latających pionowego startu i lądowania (uważam, że moja koncepcja takiego latającego samochody, może okazać się rozwiązaniem, na który będzie ogromny popyt).
4 – Silniki spalinowe SWSE (koncepcja silników, zarówno z zapłonem iskrowym, jak i z zapłonem samoczynnym, które w mojej ocenie osiągną sprawność energetyczną powyżej 70%, i które będą się cechowały ogromną niezawodnością i żywotnością).
5 – Strumieniowe świece zapłonowe do silników spalinowych z zapłonem iskrowym.
6 – Drukarka laserowa 3D bazująca na diodach laserowych (to urządzenie może okazać się bardzo skuteczne we wszelkich procesach wytwórczych, dając produkty bardzo wysokiej jakości i cechując się dużą wydajnością).
7 – Sposób mielenia węgla (uważam to za skuteczną metodę uzyskania emulsji wodnowęglowej o wysokim stopniu rozdrobnienia węgla).
8 – System sprzedaży internetowej (jest to opracowana przeze mnie metoda koordynacji internetowej współpracy producentów, importerów, hurtowników i sprzedawców detalicznych, która stosowana na szeroką skalę, dałaby możliwość kontrolowania poziomu inflacji na całym Świecie).
9 – System pobierania opłat z tytułu ochrony treści autorskich.
10 – Autorski tłumacz komputerowy z wysokim poziomem poprawności tłumaczenia tekstu.
11 – Autorska wyszukiwarka internetowa z bardzo intratnym programem partnerskim kierowanym do administratorów wszelkich stron internetowych.
12 – Szachy brydżowe w wersji tradycyjnej i komputerowej (moja koncepcja szachów dedykowanych dla czterech graczy – dwóch dwuosobowych drużyn).
13 – Graficzne układanki logiczne dla dzieci i młodzieży w wersji komputerowej.
14 – Koncepcja Uczciwego Porządku Świata, który może dać Światu pokój i bogactwo całego społeczeństwa.
15 – Koncepcja podziału pomiędzy całe społeczeństwo zysków z wydobycia bogactw naturalnych kraju.

Szczegółowe informację na temat powyższych piętnastu projektów, które chciałbym zrealizować, zamieszczone są na niniejszej stronie internetowej, zapraszam do wnikliwej analizy.

Jeżeli chcesz poprawnie ocenić moje zamierzenia, to wczytaj się skrupulatnie w prezentowane tutaj materiały, a zrozumiesz, że chcę dla Ludzi beztroskiego życia w szczęściu i zdrowiu.

Pozdrawiam,
Radosław Pełka.

__________________________________

Turbina gazowa o cechach pompy ciepła.

Jakie urządzenie w mojej ocenie jest w chwili obecnej najbardziej potrzebne Światu? Otóż uważam, że takim urządzeniem jest pompa ciepła zamieniająca energię cieplną otoczenia na energię elektryczną. Dzięki temu urządzeniu można rozwiązać wszelkie problemy: ekologiczne, klimatyczne, energetyczne i ekonomiczne na całym Świecie. W przeciwieństwie do innych urządzeń wytwarzających energię elektryczną, taką pompę ciepła można stosować bez ograniczeń, gdyż jej funkcjonowanie nie tworzy ryzyka przegrzania atmosfery oraz nie tworzy ryzyka schłodzenia atmosfery. Podczas pracy pompy ciepła otrzymujemy schłodzenie powietrza, które na powrót jest podgrzewane przez wszelkie urządzenia zasilane prądem elektrycznym wytworzonym przez tą pompę ciepła. Zgodnie z zasadą zachowania energii, bilans energetyczny wychodzi na zero, i bez znaczenia czy mamy jedno czy miliard pracujących urządzeń tego typu, nie wpłynie to na zmianę temperatury otoczenia.
Od kilku lat, od chwili opracowania przeze mnie teorii termodynamicznej zmiennych prędkości cząsteczek gazu, zmagam się z tym zagadnieniem, opracowując turbinę gazową o cechach pompy ciepła. W mojej ocenie urządzenie to powinno zadziałać i poprzez schłodzenie przepływającego powietrza, powinno generować energię elektryczną.
Osobiście uważam że jest to projekt, który może uratować Świat przed katastrofą: klimatyczną, ekologiczną, energetyczną i tak że ekonomiczną, gdyż mając dostęp do nieograniczonych zasobów zielonej energii, można produkować 10, 20 czy 100 razy więcej niż obecnie, i mając dostęp do nieograniczonych zasobów zielonej energii, można stosować energochłonne procesy całkowitej utylizacji i recyklingu.

__________________________________

UCZCIWY  PORZĄDEK  ŚWIATA

Jeden logiczny i uczciwy podatek,
Uczciwy podział pieniędzy emitowanych na pokrycie wytworzonych dóbr, pomiędzy całe społeczeństwo.
Uczciwy podział zysków ze sprzedaży dóbr naturalnych Państwa, pomiędzy całe społeczeństwo.
Czynny udział całego społeczeństwa w kształtowaniu przepisów, proporcjonalnie do stopnia
dobra i mądrości jednostki – więcej na podstronie.

Uczciwy Porządek Świata w połączeniu z turbiną gazową o cechach pompy ciepła może sprawić że, przy zachowaniu obecnej wartości pieniądza: miliarderzy będą bilionerami, milionerzy będą miliarderami a Ci którzy obecnie są biedni będą milionerami.
Czytaj, analizuj, myśl horyzontalnie.

A Fair World Order combined with a gas turbine with the characteristics of a heat pump can make, with the current value of money: billionaires will be trillionaires, millionaires will be billionaires and those who are currently poor will be millionaires.
Read, analyze, think horizontally.

__________________________________

Czy ludzie bogaci są zakałą tego Świata? Osobiście uważam, że wręcz przeciwnie. Przyjrzyjmy się pewnej dysproporcji, a mianowicie temu, że 98% majątku Świata jest w rękach 2% ludzi. Te 2% ludzi to 160 milionów osób. Są to głównie pracodawcy i kierownicy losów naszego świata. Są to osoby przedsiębiorcze, które przez swoją kreatywność i zmysł organizacyjny tworzą miejsca pracy i mają czynny wpływ na funkcjonowanie gospodarki, skutkiem czego zarabiają więcej niż konsumują, co pozwala im na gromadzeniu większego lub mniejszego majątku. A teraz zwrócę się do tych 2% bogatych ludzi, chcecie zarabiać 10 razy więcej? Ja nie mam nic przeciwko temu, lecz nie uzyskacie tego jeżeli pozostałe 98% społeczeństwa nie będzie miało 10 razy więcej na zakup produktów przez was wytwarzanych.

W przybliżeniu osoby z majątkiem powyżej 700.000,- USD zaliczają się do grona 2% najbogatszych ludzi Świata, i co do tych 2% ludzi, to uważam, że gdyby ich nie było, to dopiero mielibyśmy pasztet na Ziemi, a z drugiej strony uważam, że gdyby wyzerować majątki wszystkich ludzi na Świecie, to po roku czy dwóch ponad 90% z tych 2% ludzi, byłoby na powrót w gronie najbogatszych. Należy jednak pamiętać, że w każdej regule są jednak wyjątki, a łyżka dziegciu potrafi zepsuć beczkę miodu (mam tu na myśli to, że nie wszyscy ludzie bogaci mają cechy ludzi przyzwoitych, i to, że choć jest ich mniejszość, to jednak skażają system koegzystencji całego społeczeństwa).

Pozdrawiam,
Radosław Pełka.