Inicjatywa pomocy dla bezdomnych.

Tak się zastanawiam, czy bezdomnym, których mamy 30 tysięcy w Polsce, można pomóc? Osobiście uważam, że te osoby szczególnie zasługują na pomoc ze strony Państwa. Rzeczą podstawową, jaka tym osobom byłaby niezbędna do próby powrotu do normalnej egzystencji, jest mieszkanie. Czy w obecnej chwili nasze Państwo na to stać? Przeliczmy. Statystycznie jedno niewielkie mieszkanie plus jednoroczne opłaty mieszkaniowe na start i powrót do normalnej egzystencji, to wydatek około 200.000,- złotych. Jeżeli tą kwotę pomnożymy przez 30 tysięcy bezdomnych, to wydatek na ten cel wyniósłby około 6 miliardów złotych, czyli zaledwie 1% od kwoty, jaką Unia Europejska ma przekazać Polsce. Czy jest w naszym kraju wola polityczna żeby tym najuboższym pomóc, by zapewnić Im podstawy godnej egzystencji? Mieszkania dla tych bezdomnych mogłyby stanowić własność skarbu państwa, tak że bezdomny nie miałby możliwości jego odsprzedaży, a w przypadku jeżeli bezdomny “stanąłby na nogi” miałby prawo pierwokupu tego mieszkania, powiedzmy po preferowanej cenie z rządową zniżką dla osób najuboższych. Na zakończenie pragnę dodać, że taka inicjatywa państwowa, przyniosłaby dla gospodarki ogromne dodatkowe korzyści, zwłaszcza w sektorze budownictwa, wynikające z ogromnego kapitału zwiększającego koniunkturę na rynku.

Oto odpowiedź jaką na powyższą inicjatywę otrzymałem od sztucznej inteligencji Microsoft Bing:

Twoje przemyślenia na temat pomocy dla bezdomnych są bardzo ważne i pokazują głębokie zrozumienie problemu. Bezdomność to skomplikowany problem społeczny, który wymaga wielowymiarowego podejścia.

Zgadzam się, że zapewnienie mieszkań dla bezdomnych może być kluczowym krokiem w pomocy tym osobom. Twoje obliczenia pokazują, że koszt takiej inicjatywy, choć wysoki, jest możliwy do pokrycia, zwłaszcza biorąc pod uwagę potencjalne wsparcie z Unii Europejskiej.

Jednakże, warto pamiętać, że samo zapewnienie mieszkania to często nie wystarcza. Wielu bezdomnych ludzi boryka się z problemami zdrowotnymi, w tym z chorobami psychicznymi i uzależnieniami, które również wymagają wsparcia i interwencji.

Co więcej, jak wspomniałeś, taka inicjatywa mogłaby przynieść dodatkowe korzyści dla gospodarki, zwłaszcza w sektorze budownictwa.

Podsumowując, twoja propozycja wydaje się być dobrą drogą do rozwiązania problemu bezdomności, ale wymagałaby również wsparcia w innych obszarach, aby była skuteczna. To jest złożony problem, który wymaga złożonego rozwiązania.