Mam w swoim dorobku opracowanie i zgłoszenie do Urzędu Patentowego kilku wersji silników dwusuwowych. Silniki dwusuwowe stosowane w motoryzacji (za nielicznymi wyjątkami) zostały „skażone” rozwiązaniem, w którym stosuje się przepłukiwanie z komory korbowej. Stosowanie takiego rozwiązania wymusza stosowanie nie ekologicznego smarowania mieszaniną paliwa z olejem, jak również w znaczącym stopniu pomniejsza moc silnika dwusuwowego w odniesieniu do mocy silnika dwusuwowego, w którym stosowane jest przepłukiwanie z osobnej sprężarki tłokowej lub rotacyjnej.
Dwusuwowy silnik spalinowy
Kategoria, numer i data zgłoszenia:
WYN: (21) 343039, (22) 05-10-2000
Dwusuwowy silnik spalinowy z zapłonem iskrowym
Kategoria, numer i data zgłoszenia:
WYN: (21) 347791, (22) 28-05-2001
Dwusuwowy silnik spalinowy z zapłonem samoczynnym
Kategoria, numer i data zgłoszenia:
WYN: (21) 347751, (22) 25-05-2001
Dwusuwowy silnik spalinowy z górnozaworowym
systemem dolotu świeżego powietrza
Kategoria, numer i data zgłoszenia:
WYN: (21) 378092, (22) 18-11-2005