Szachy brydżowe (zasady gry)
 Szachy brydżowe, inspirująca gra planszowa dla dwóch dwuosobowych drużyn (w szachy brydżowe równie dobrze mogą grać dwie lub trzy osoby, gdzie jeden gracz wykonuje posunięcia obydwu grup figur jednej drużyny). 
 Szachownica szachów brydżowych, składa się z części centralnej, posiadającej 64 naprzemiennie pokolorowane pola (8/8), oraz z czterech stref startowych figur, przyległych do każdego boku części centralnej, a posiadających 16 naprzemiennie pokolorowanych pól (2/8). 
 W szachach brydżowych ilość i rodzaj figur jednego gracza jest taka sama jak ilość i rodzaj figur jednego gracza w szachach tradycyjnych. W szachach brydżowych w pozycji wyjściowej hetmany wszystkich graczy ustawione są na polach jasnych, natomiast króle wszystkich graczy ustawione są na polach ciemnych.
 Gra w szachy brydżowe odbywa się na wszystkich 128 polach, przy czym pionki graczy za wyjątkiem pozycji startowej mogą poruszać się i dokonywać bicia wyłącznie w części centralnej szachownicy. Zamiana pionka w dowolnie wybraną figurę, następuje w chwili osiągnięcia przez dany pionek ostatniego przeciwległego pola części centralnej szachownicy. Zasada poruszania się pionków i wszystkich figur jest taka sama jak w szachach tradycyjnych. Ze względu na to, iż pionki wszystkich graczy poruszają się w czterech różnych kierunkach, zaleca się ażeby na pionkach były oznaczenia w postaci strzałki, a na każdym graczu dokonującym ruchu swoim pionkiem, ciąży obowiązek ustawienia pionka tak, aby umieszczona na danym pionku strzałka wskazywała poprawny kierunek ruchu pionków danego gracza. 
 Figury poszczególnych graczy oznaczone są kolorystycznie i tak figury graczy pierwszej drużyny są w kolorach białym i czerwonym, natomiast figury graczy drugiej drużyny są w kolorach ciemnoniebieskim i jasnozielonym. Na płaskich powierzchniach główki pionków, umieszczone są strzałki w następujących kolorach: czerwone na białych pionkach, białe na czerwonych pionkach, jasnozielone na ciemnoniebieskich pionkach i ciemnoniebieskie na jasnozielonych pionkach.
 Gracze pierwszej drużyny zajmują miejsca po przeciwległych stronach szachownicy i analogicznie pozostałe dwa miejsca zajmują gracze drugiej drużyny. Ruchy graczy poszczególnych drużyn wykonywane są naprzemiennie w ustalonej kolejności wszystkich graczy zgodnej z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, lub w kierunku przeciwnym, i tak grę rozpoczynają białe, następny ruch należy do ciemnoniebieskich, następnie do czerwonych i następnie do jasnozielonych.
 W przeciwieństwie do szachów tradycyjnych w szachach brydżowych istnieje konieczność zbicia króla i wygrywa ta drużyna, która zbije obydwa króle drużyny przeciwnej. W szachach brydżowych gracz ma możliwość zbicia dowolnej figury swojego partnera (łącznie z królem), gdyż może się zdarzyć, że takie posunięcie jest drogą do zwycięstwa drużyny. Utrata króla nie eliminuje gracza z dalszej gry i wszyscy gracze grają do samego końca partii.  Bicie w przelocie występuje jedynie pomiędzy pionkami partnerów z tej samej drużyny.
W przypadku utraty wszystkich figur przez jednego z graczy, gracz ten przechodzi w tryb wykonywania ruchów figurami swojego partnera, i tak jeżeli przychodzi kolej na ruch tego gracza, wykonuje on (naprzemiennie z partnerem) posunięcie pozostałymi figurami drużyny.

Autor – Radosław Pełka

Poziom 3200 punktów rankingowych przekroczony. Tym samym z grona około 14 milionów szachistów zrzeszonych na portalu Chess.com udało mi się pokonać 99,9 % z nich, i statystycznie w tej rywalizacji awansowałem do grona około 65 najlepszych Polskich szachistów, przykładowo w Warszawie są 3 osoby z takim wynikiem.