Jaki jest wiek Wszechświata?

INFORMACJA  1
Współrzędne współporuszające się z Ziemi do granic widocznego Wszechświata wynoszą około 14 miliardów parseków (4,6 ×10 do 10 potęgi lat świetlnych) w każdym kierunku, co daje średnicę obserwowalnego Wszechświata równą około 92 miliardy lat świetlnych, czyli 8,8 ×10 do 26 potęgi metrów, równoważne 880 jottametrów.
INFORMACJA  2
Szacowany wiek wszechświata według stanu wiedzy z 2021 roku wynosi 13,82 miliarda lat. Jest to czas, liczony od momentu Wielkiego Wybuchu do chwili obecnej.
Jeżeli według „informacji 1” obserwowany przez nas wszechświat ma średnicę 92 mld lat świetlnych, ze środkiem w okolicy naszej galaktyki, to najbardziej odległe galaktyki dzieli od nas 46 mld lat świetlnych.
Jeżeli według „informacji 2” wszechświat powstał w wyniku Wielkiego Wybuchu i rozszerza się we wszystkich kierunkach, to „epicentrum” Wielkiego Wybuchu miało miejsce w okolicy naszej galaktyki.
Jeżeli przyjmiemy, że galaktyki na obrzeżach wszechświata, oddalają się od „epicentrum” Wielkiego Wybuchu z prędkością bliską prędkości światła, to te najbardziej odległe od nas galaktyki, żeby się znaleźć tam gdzie obserwujemy że są, potrzebowały na to minimum 46 mld lat. A jeżeli teraz weźmiemy pod uwagę, że światło najbardziej odległych galaktyk z miejsca gdzie obserwujemy że są, potrzebuje 46 mld lat żeby dotrzeć do Ziemi, to tworzy wniosek, że wiek Wszechświata, nie może być mniejszy niż 92 mld lat!!!