Aplikacja bezpieczeństwa.

Ostatnio chodzi mi po głowie stworzenie pewnego rodzaju aplikację na smartfona, dzięki której można by podnieść poziom bezpieczeństwa w społeczeństwie. Aplikacja ta byłaby „sprzężona” z serwerem policyjnym, a jej funkcjonowanie polegałoby na tym, że umożliwiałaby ona wykonywanie zdjęć i przesyłanie tych zdjęć w czasie rzeczywistym na policyjny serwer. Każda osoba korzystająca z tej aplikacji, byłaby zarejestrowana na policyjnym serwerze i w przypadku gdyby tej osobie przydarzyło się coś niedobrego, policja miałaby wgląd do zdjęć wykonanych przez tą osobę, co uważam w znacznym stopniu pozwoliłoby namierzyć złoczyńcę, jeżeli osoba ta w sytuacji zagrożenia wykonałaby zdjęcie temu złoczyńcy. W przypadku ogólnego rozpowszechnienia tej aplikacji, samo zrobienie zdjęcia osobie o niegodziwych zamiarach, działałoby „odstraszająco”, a samo funkcjonowanie aplikacji podniosłoby znacznie poziom bezpieczeństwa w społeczeństwie.