Koncepcje dwóch silników rotacyjnych były moimi pierwszymi zgłoszeniami do Urzędu Patentowego. Po przeprowadzonym przez Urząd badaniu stanu techniki okazało się, że nad tego rodzaju wynalazkami „głowiono się” kilkadziesiąt lat wcześniej. Z perspektywy czasu zrozumiałem, że silniki rotacyjne cechuje bardzo niekorzystny stosunek pola powierzchni do objętości komory spalania, co w odniesieniu do silników tłokowych daje gorszą sprawność energetyczną.
Termodynamiczny silnik rotacyjny
Kategoria, numer i data zgłoszenia:
UZY: (21) 98712, (22) 21-09-1993