Czy oddziaływania grawitacyjne to niedopatrzenie naukowców?

Proszę wnikliwie przeanalizować poniższy przykład.

Czy przedmioty elektrostatycznie obojętne na siebie nie oddziałują?
Narysuj na kartce papieru (lub w swojej wyobraźni) w górnej części kartki, prostokąt obrazujący element pierwszy mogący się przemieszczać tylko w poziomie i narysuj naprzemienne ładunki „+” i „-” na dolnej powierzchni prostokąta. Teraz w dolnej części kartki narysuj bliźniaczy prostokąt, który również może jedynie przemieszczać się w poziomie, i na górnej powierzchni tego prostokąta narysuj naprzemienne ładunki „+” i „-”. Położenie w poziomie obydwu elementów zawsze będzie zmierzało do tego aby ładunki „+” pierwszego elementu dzieliła jak najmniejsza odległość od ładunków „-” drugiego elementu, i analogicznie ładunki „-” pierwszego elementu dzieliła jak najmniejsza odległość od ładunków „+” drugiego elementu. W takiej sytuacji ładunki jednoimienne obu elementów dzieli większa odległość od siebie a niżeli ładunki różnoimienne obu elementów, co prowadzi do tego, że mimo tego iż mamy zachowaną w obu elementach tą samą ilość ładunków „+” i „-”, to mimo to elementy te przyciągają się do siebie.
a) Poprzez geometrię przestrzeni elementy odpychają się od siebie – w przyrodzie nie występuje
„+” „-” „+” „-” „+” „-” „+” „-” – element górny
„+” „-” „+” „-” „+” „-” „+” „-” – element dolny
b) Poprzez geometrię przestrzeni elementy w kontekście przyciągania są względem siebie obojętne – w przyrodzie
nie występuje
„+” „-” „+” „-” „+” „-” „+” „-” – element górny
..„+” „-” „+” „-” „+” „-” „+” „-” – element dolny
c) Poprzez geometrię przestrzeni elementy przyciągają się – w przyrodzie występuje i jest błędnie interpretowane
jako oddziaływania grawitacyjne (Wiem że to odważne stwierdzenie, ale tak może być).
„+” „-” „+” „-” „+” „-” „+” „-” – element górny
…..„+” „-” „+” „-” „+” „-” „+” „-” – element dolny