Mechanizm hipocykloidalny (pierwowzór). Jedyny na świecie ze sferycznym łożyskowaniem, cechujący siężywotnością, wymaganą dla silników spalinowych. Mechanizm hipocykloidalny, zamieniający ruch posuwisto-zwrotny na ruch obrotowy mogący mieć zastosowanie w silnikach spalinowych jako mechanizm zamieniającyposuwisto-zwrotny ruch tłoka na obrotowy ruch wału, w piłach tartacznych gdzie zamieniany jest ruch obrotowyurządzenia napędowego na posuwisto-zwrotny ruch pił, jak również w wielu innych urządzeniach, w którychzachodzi zamiana ruchu posuwisto-zwrotnego na ruch obrotowy, czy też ruchu obrotowego na ruch posuwisto-zwrotny. Niedogodnością tego wynalazku było zastosowanie przekładni zębatych, narażonych na uszkodzenie wwyniku działania dużych sił występujących podczas pracy silnika.
Mechanizm hipocykloidalny
Kategoria, numer i data zgłoszenia:WYN: (21) 343741,
(22) 06-11-2000Kategoria i numer ochrony:
WYN: (11) 203459

Wodzikowo-korbowy mechanizm hipocykloidalny zamieniający ruch posuwisto-zwrotny na ruch obrotowy
Kategoria, numer i data zgłoszenia: WYN: P-408050, 28-04-2014r.

      Zastosowanie wynalazku. Wodzikowo-korbowy mechanizm hipocykloidalny zamieniający ruch posuwisto-zwrotny na ruch obrotowy, może mieć zastosowanie we wszelkich urządzeniach mechanicznych, w których zachodzi potrzeba zamiany posuwisto-zwrotnego ruchu na ruch obrotowy. W przypadku zastosowania mechanizmu według wynalazku w silniku spalinowym przeznaczonym dla pojazdów samochodowych możliwe jest konstruowanie prawie bezgłośnego silnika, w którym możliwe jest idealne zrównoważenie sił masowych co eliminuje drgania silnika, ponadto stworzenie konstrukcji w której jednolity tłoko-korbowód przemieszcza się tylko pionowo w górę i w dół eliminuje występowanie sił, które w tradycyjnym silniku występują pomiędzy płaszczem tłoka a tuleją cylindra, przez co silnik z mechanizmem według wynalazku może mieć zwartą i masywną konstrukcję bloku silnika w obrębie układu korbowego, natomiast w obrębie tulei cylindra nie jest to już wymagane, a stosując rozrząd rotacyjny według zgłoszenia patentowego nr P-382340 możliwe jest konstruowanie silnika z głowicą o znacznie mniejszej masie, gdyż w przypadku stosowanie tego rozrządu zamiast głowicy uzbrojonej w zawory i wałki rozrządu można zastosować głowicę będącą jedynie pokrywą zamykającą górną część cylindrów silnika. Choć mechanizm według wynalazku wydaje się być bardziej rozbudowany w porównaniu do tradycyjnego mechanizmu korbowego, to jednak umożliwia on konstruowanie silników spalinowych o znacznie wyższej sprawności energetycznej i mniejszej masie w odniesieniu do uzyskiwanej mocy. Żywotność mechanizmu według wynalazku jest zadowalająca i pozwala tworzyć silniki spalinowe dla przemysłu motoryzacyjnego mogące bezawaryjnie służyć na przejechanie miliona kilometrów lub więcej. Wodzikowo-korbowy mechanizm hipocykloidalny zamieniający ruch posuwisto-zwrotny na ruch obrotowy w zastosowaniu dla silników spalinowych może być konstruowany w wersji rzędowych usytuowań cylindrów, w wersji boxer z usytuowaniem dwóch rzędów cylindrów rozmieszczonych przeciwsobnie względem osi rotacyjnych bębnów, w wersji dwurzędowej gdzie stosowane są dwa równoległe rzędy cylindrów i dwa równoległe rzędy rotacyjnych bębnów przy czym obydwa rzędy usytuowane są po przeciwległych stronach osi głównego wału korbowego i w tym przypadku można stosować dwa wały synchronizujące usytuowane względem siebie po przeciwległych stronach osi głównego wału napędowego, i w wersji podwójny boxer będącej rozbudową wersji dwurzędowej o dodatkowe dwa rzędy cylindrów usytuowanych po przeciwległych stronach względem osi rotacyjnych bębnów. Wodzikowo-korbowy mechanizm hipocykloidalny zamieniający ruch posuwisto-zwrotny na ruch obrotowy, może mieć również zastosowanie jako rodzaj przełożenia napędu w dużych i bardzo dużych silnikach okrętowych i tak dla przykładu w porównaniu z silnikiem wodzikowym o skoku tłoka 1 m, którego wysokość osiąga około 4 m, silnik z mechanizmem według wynalazku o tym samym skoku tłoka 1 m może mieć wysokość nie większą niż 2,5 m i o około 30% mniejszą masę. Ponadto taki silnik z mechanizmem według wynalazku może posiadać idealne zrównoważenie sił masowych co pozwala całkowicie wyeliminować drgania jednostki pływającej. Podsumowując, wodzikowo-korbowy mechanizm hipocykloidalny zamieniający ruch posuwisto-zwrotny na ruch obrotowy według wynalazku, otwiera nowy rozdział w mechanice i pozwala konstruować urządzenia o większej sprawności, niezawodności i przydatności.