Rozrząd rotacyjny silników spalinowych oraz sprężarek tłokowych
Kategoria, numer i data zgłoszenia:
WYN: (21) 382340, (22) 30-04-2007
 
     Nowatorskie rozwiązanie konstrukcyjne, które sprawia, że silniki spalinowe czterosuwowe i dwusuwowe z zapłonem iskrowym i z zapłonem samoczynnym, spalają od 20 do 40% mniej paliwa i cechują się średnio o 30% mniejszą emisją CO2 do środowiska!!!
     Rozrząd rotacyjny silników spalinowych oraz sprężarek tłokowych, jest rozwiązaniem konstrukcyjnym, które pozwala na bardzo długą bezawaryjną i bez serwisową pracę silnika, rozrząd rotacyjny według wynalazku pozwala na pracę silnika przy wysokich prędkościach obrotowych, ponadto rozrząd ten do swojej pracy zużywa kilkakrotnie mniej energii a niżeli tradycyjny rozrząd z zaworami grzybkowymi, dodatkową bardzo istotną zaletą rozrządu rotacyjnego stosowanego w silnikach spalinowych z zapłonem iskrowym jest to, iż usytuowanie elementów rozrządu pozwala na stosowanie w głowicy silnika większej ilości świec zapłonowych, dzięki czemu efektywność spalania jest tak wysoka, iż sprawność energetyczna silnika z zapłonem iskrowym staje się porównywalna ze sprawnością energetyczną silnika wysokoprężnego. Kolejnym atutem rozrządu rotacyjnego według wynalazku jest to, iż dolot ładunku do cylindra odbywa się bez oporowo w przeciwieństwie do klasycznego rozrządy, gdzie grzybki zaworów utrudniają napełnianie cylindra.
     Rozrząd rotacyjny według wynalazku może być stosowany w silnikach z zapłonem iskrowym i zapłonem samoczynnym, jak również może być stosowany w silnikach czterosuwowych i dwusuwowych. W silnikach spalinowych rozrząd rotacyjny występuje w dwóch zasadniczych odmianach a mianowicie: w wersji pierwszej gdzie obręcz rozrządu ułożyskowana jest na wystającej części tulei silnika w górnej części bloku silnika, oraz w wersji drugiej gdzie obręcz rozrządu ułożyskowana jest na około komory spalania w dolnej części głowicy silnika. Druga koncepcja rozrządu według wynalazku jest mniej zalecana, gdyż stwarza ona niepotrzebną komplikację budowy głowicy, oraz stwarza możliwość przedostawania się oleju smarującego układ do cylindrów silnika.