Czy w jądrze Galaktyki kryje się tajemnica stałej kosmologicznej?

Uważam, że w poszukiwaniu stałej kosmologicznej tłumaczącej relatywistyczne zjawiska we Wszechświecie, należałoby skierować uwagę na jądra galaktyk. W mojej ocenie względne prędkości gwiazd pozwalają wyliczyć, że jądro naszej galaktyki wiruje z taką prędkością kątową, że na orbicie galaktycznej naszego słońca, w czasie jednej sekundy wycinany jest łuk o długości 300.000 km (299.792.458 metrów), czyli odległość jaką pokonuje światło w próżni w tym samym czasie jednej sekundy. W badaniach nad zjawiskami relatywistycznymi, należałoby brać pod uwagę wektory ruchu cząstek elementarnych, względem wektorów jakie narzuca wirujące jądro galaktyki. Teoria strun zakłada istnienie 11 wymiarów. I tak jeżeli byśmy przyjęli, że w jądrze galaktyki istnieją trzy wymiary (bezczasu), w czasoprzestrzeni zgodnej z naszym kierunkiem wirowania względem jądra galaktyki cztery wymiary, i w czasoprzestrzeni przeciwnej do naszego kierunku wirowania względem jądra galaktyki cztery wymiary, to też otrzymujemy 11 wymiarów.