Witam serdecznie,

     Jestem wynalazcą mającym w swoim dorobku ponad 30 zgłoszeń patentowych z grona których mam
przyznanych pięć patentów. Niniejszą stronę internetową stworzyłem celem prezentacji swojego dorobku
wynalazczego, znajdziecie tutaj Państwo kilka propozycji związanych z motoryzacją. Moim sprawdzonym
pomysłem są strumieniowe świece zapłonowe, które cechują się poprawą dynamiki silnika i znaczącą
oszczędnością paliwa. Jestem równierz pomysłodawcą silników nowej generacji SWSE. Wśród zgłoszonych
wynalazków jest między innymi napęd pojazdów latających pionowego startu i lądowania, który to napęd umożliwia
konstruowanie energooszczędnych "latających samochodów" o bardzo korzystnych parametrach manewrowych.
Jestem również autorem systemu ochrony praw autorskich, będącego sposobem na zwalczenie piractwa i
otwierającego ogromne możliwości zarobkowe dla twórców wszelkich treści autorskich. Mam również pomysły
ściśle związane z informatyką i e-comerce, np. koncepcję komercyjnej wyszukiwarki internetowej bazującej na
moim autorskim algorytmie, a która to wyszukiwarka może być narzędziem z całkiem nowym sposobem
prezentacji zasobów internetu, lub też koncepcję translatora komputerowego o bardzo wysokim współczynniku
poprawności tłumaczenia tekstu na język obcy lub języki obce.
     Osobiście uważam że na Świecie jest mnóstwo rzeczy do „poprawienia”. Wiele teorii naukowych jest w moim
odczuciu „niedopracowanych” i powierzchownie zinterpretowanych. Nieskromnie powiem, że mam w sobie „zapał”
do rozwiązywania rzeczy, co do których inni uznali, że nie są do rozwiązania.


Pozdrawiam
Radosław Pełka
Copyright © 2013 - 2022 by "Radosław Pełka" • Wszystkie Prawa Zastrzeżone • polityka plików cookies
WODA OCZYSZCZONA Z CIĘŻKIEJ WODY D2O

Czy spożywanie wody pozbawionej ciężkiej wody D2O, pozwoli wzmocnić układ odpornościowy tak, że organizm człowieka będzie zwalczał wszelkie infekcje z dużo lepszą skutecznością? Tego nie wiem, życzyłbym sobie i wszystkim aby tak było, aby było to orężem do walki z wszelkimi patogenami.
WHO może to sprawdzić przeprowadzając stosowne testy.
Proszę dołączajcie do grupy -  Woda oczyszczona z ciężkiej wody
Panel Menu
Radoslaw Pelka
WYSIWYG Web Builder on LinkedIn
UCZCIWY  PORZĄDEK  ŚWIATA
- Jeden logiczny i uczciwy podatek,
- Uczciwy podział pieniędzy emitowanych na pokrycie wytworzonych dóbr, pomiędzy całe społeczeństwo.
- Uczciwy podział zysków ze sprzedaży dóbr naturalnych Państwa, pomiędzy całe społeczeństwo.
- Czynny udział całego społeczeństwa w kształtowaniu przepisów, proporcjonalnie do stopnia
dobra i mądrości jednostki. .... więcej na podstronie
Proszę dołączajcie do grupy -  Uczciwy Parządek Świata
https://www.facebook.com/groups/czystawoda
https://www.facebook.com/groups/upsrp

      Uważam, że problem z LEX TVN by nie istniał, gdyby ust. 3 art. 35 rozszerzyć o kraje członkowskie NATO i gdyby ona brzmiała następująco:  "siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, lub w państwie członkowskim Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego NATO, pod warunkiem, że osoba taka nie jest zależna, w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych, od osoby zagranicznej, której siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie niebędącym państwem członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, lub w państwie niebędącym państwem członkowskim Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego NATO".