A video showing the principle of operation of a gas or liquid particle separator.

If you want, you can treat your contribution as a gesture of goodwill for development and the fight against climate change. If you want to treat it as a kind of investment, analyze how I intend to repay the donors who support my project. Thank you very much for all the shares and donations. Payments possible with Visa and MasterCard credit cards

link to make a payment:  https://zrzutka.pl/en/na-budowe-prototypu-separatora-czasteczek-gazu-lub-cieczy

Film obrazujący zasadę działania separatora cząsteczek gazu lub cieczy.

Prognoza możliwych zysków dla separatora cząsteczek gazu lub cieczy.

Poniżej przedstawiam jakie możliwości dochodowe mogą być generowane przez sprzedaż licencji dla Spirali odśrodkowej do separacji cząsteczek gazu lub cieczy. W niniejszym przykładzie rozpatrzymy dwa urządzenia, pierwsze do odsalania i uzdatniania wody, oraz drugie do separacji CO2 ze spalin przemysłowych. Podstawowym założeniem, którym pragnę się kierować, jest ustanowienie niskiej opłaty licencyjnej lecz proporcjonalnej do ilości oczyszczanej wody, oraz ilości odseparowanego dwutlenku węgla. I tak:

Zużycie wody na jedną osobę w krajach rozwiniętych to około 140 litrów na dobę. Separator według mojego projektu może sprawić, że dostęp do taniej i czystej wody będzie zapewniony dla ludności całego Świata, i docelowo można przyjąć, że dzienne zapotrzebowanie dla około 8 miliardów osób, będzie wynosiło około 1.120.000.000 metrów sześciennych wody dziennie. Zakładam ustanowienie opłaty licencyjnej w wysokości 5 eurocentów od każdego metra sześciennego oczyszczonej wody, co się przekłada na około 56.000.000,- € dochodu dziennego, czyli około 20.450.000.000,- € dochodu rocznego.

Jeżeli chodzi o dwutlenek węgla emitowany do atmosfery w wyniku spalania węgla kamiennego i węgla brunatnego, to roczna emisja wynosi około 20 miliardów ton. W tym przypadku również pragnę się kierować, ustanowieniem niskiej opłaty licencyjnej, lecz proporcjonalnej do ilości odseparowanego CO2. I tak zamierzam ustanowić opłatę licencyjną w wysokości 1,- € od każdej tony odseparowanego dwutlenku węgla, co w skali roku pozwoli uzyskać dochód w wysokości około 20.000.000.000,- €.

Z powyższych dwóch przykładów można oczekiwać rocznego zysku w wysokości około 40.450.000.000,- €, co po obecnym kursie walut daje kwotę około 172.000.000.000,- złotych.

Dodatkową formą opłaty licencyjnej jest ustanowienie opłaty proporcjonalnej do ilości wyprodukowanych urządzeń, dlatego pragnę w tym miejscu zaznaczyć, że zamierzam zastosować jeszcze dodatkową opłatę licencyjną w wysokości 10% od wartości wyprodukowanych urządzeń, i tak: Jeżeli do oczyszczenia wody będą produkowane urządzenia o wydajności 720 litrów wody na minutę i załóżmy trzeba będzie zastosować 4 cykle dla uzyskania pożądanej czystości wody, to dla zaspokojenia światowych potrzeb, należy wyprodukować około 4.350.000 urządzeń tego typu. Jeżeli wartość jednej instalacji będzie wynosiła około 50.000,- zł, to ustalona opłata licencyjna będzie wynosiła 5.000,- zł za jedno urządzenie, co przy ilości niezbędnej dla zaspokojenia światowych potrzeb, daje kwotę 21.750.000.000,- zł zysku. W tym miejscu pragnę przedstawić wyliczenia, jaki roczny zysk może generować 1 instalacja o wydajności 720 litrów wody na minutę, zakupiona za kwotę 50.000,- zł. Przy zastosowaniu 4 cykli dla uzyskania pożądanej czystości wody, jedna instalacja pozwala uzyskać około 94.500 metrów sześciennych czystej wody rocznie, co przy cenie sprzedaży 5,- zł za 1 m3 daje zarobek około 473.000,- zł, minus około 100.000,- zł kosztów energetycznych urządzenia i około 20.000,- zł opłaty licencyjnej, co daje około 353.000,- zł rocznego zysku. Oczywiście trzeba uwzględnić koszty pracownicze, koszt mineralizacji wody oraz podatki, nie mniej szacuję, że z inwestycji w jedną instalację o wydajności 720 litrów wody na minutę, można osiągnąć czysty zysk na poziomie 150 – 200 tys. zł rocznie.

Jeżeli chodzi o separację CO2 ze spalin przemysłowych, to przy seryjnej produkcji cena urządzenia o wydajności 1,5 tony CO2 na godzinę, wynosiłaby około 500.000,- zł, z czego opłata licencyjna wynosiłaby około 50.000,- zł. Przy takiej wydajności urządzenia, roczna separacja CO2 dla jednej instalacji wynosi około 13.150 ton. Dlatego też dla odseparowania 20.000.000.000 ton CO2 ze spalin przemysłowych generowanych przez spalanie węgla kamiennego i węgla brunatnego, należy wyprodukować około 1.520.000 takich instalacji. I jeżeli teraz pomnożymy tą ilość przez 50.000,- zł opłaty licencyjnej, uzyska się dodatkowy dochód w wysokości około 76.000.000.000,- zł. W tym miejscu pragnę przedstawić wyliczenia jaki roczny zysk może generować 1 instalacja o wydajności 1,5 tony / 1 godz. odseparowanego CO2 ze spalin przemysłowych. Jeżeli niniejsza instalacja będzie pozwalała uzyskać 13.150 ton CO2 rocznie i który to dwutlenek węgla będzie sprzedawany za kwotę 30 € / 1 tonę, to pozwoli to na uzyskanie przychodu w wysokości 394.500 € , czyli około 1.675.000,- zł. Koszty to: około 5 €/ 1 tonę kosztów energetycznych pracującego urządzenia, oraz 1 € / 1 tonę kosztów licencyjnych, czyli łącznie około 6 € / 1 tonę, czyli rocznie około 78.900,- € co po przeliczeniu na złotówki daje kwotę około 335.000,- zł. Oczywiście w kosztach należy uwzględnić koszty pracownicze i podatki, nie mniej uważam, że inwestycja w jedną taką instalację, powinna zagwarantować roczny czysty zysk na poziomie 500 – 700 tys. złotych.

Jeżeli myślisz, że jestem chciwy, bo chcę zarabiać miliardy na swoim projekcie, to powiem Ci, po pierwsze, dlaczego miałbym z tego nie skorzystać jeżeli mogę, a po drugie, wysokości opłat licencyjnych, które pragnę zastosować, są symboliczne, a globalny przemysł, który będzie realizował tą technologię, będzie zarabiał kilkadziesiąt albo kilkaset razy więcej.

__________________________________

Prognozowane możliwe zyski dla darczyńców wspierających finansowo mój projekt.

Nie chciałbym składać jakichkolwiek pustych obietnic, nie mniej zamierzam zrewanżować się wszystkim darczyńcom wspierającym finansowo mój projekt, i dla tego też, rozważam następujące warianty niniejszego rewanżu:

1. Jeżeli kwota zbiórki przekroczy poziom 500.000,- zł, będę przeznaczał dla darczyńców 10% z zysków jakie uzyskam z tytułu ochrony patentowej Spirali odśrodkowej do separacji cząsteczek gazu lub cieczy, w części dla darczyńcy, proporcjonalnej do wkładu danego darczyńcy, względem zebranej kwoty.

2. Jeżeli kwota zbiórki przekroczy poziom 2.000.000,- zł, będę przeznaczał dla darczyńców 20% z zysków jakie uzyskam z tytułu ochrony patentowej Spirali odśrodkowej do separacji cząsteczek gazu lub cieczy, w części dla darczyńcy, proporcjonalnej do wkładu danego darczyńcy, względem zebranej kwoty.

3. Jeżeli kwota zbiórki przekroczy poziom 5.000.000,- zł, będę przeznaczał dla darczyńców 30% z zysków jakie uzyskam z tytułu ochrony patentowej Spirali odśrodkowej do separacji cząsteczek gazu lub cieczy, w części dla darczyńcy, proporcjonalnej do wkładu danego darczyńcy, względem zebranej kwoty.

4. Jeżeli kwota zbiórki nie przekroczy poziomu 500.000,- zł, zrewanżuję się darczyńcom według własnego uznania.

Jak sprawdzić, ile możesz zarobić? Weźmy pod uwagę tylko kwotę 172.000.000.000,- złotych rocznego zysku licencyjnego, o którym piszę powyżej. 10% od tej kwoty to 17,2 mld złotych. 20% od tej kwoty to 34,4 mld złotych. 30% od tej kwoty to 51,6 mld złotych. I teraz w zależności od wysokości zebranych środków na mojej zbiórce i w zależności, który próg został by przekroczony, to daną procentową kwotę z prognozowanych zysków licencyjnych, dzielimy przez uzyskaną kwotę zbiórki. I tak jeżeli zbiórka zaowocowałaby zebraniem 10 mln zł, to dzielimy 51,6 mld zł przez 10 mln złotych, przez co otrzymujemy 5.160, czyli zainwestowana przez darczyńcę złotówka, przyniosłaby 5.160,- zł rocznego dochodu. W tym miejscu pragnę zaznaczyć, że w przypadku zebrania przykładowej kwoty 100 mln złotych, zainwestowana przez darczyńcę złotówka, przyniosłaby 516,- zł rocznego dochodu.

Zasadniczym czynnikiem mającym wpływ na realizację „niniejszego biznesu”, jest uzyskanie przeze mnie patentu na ten wynalazek, i w tym miejscu pragnę zaznaczyć, że wstępne badanie stanu techniki, przeprowadzone przez Polski Urząd Patentowy, pozwala mi stwierdzić, że wszystko jest na najlepszej drodze, abym ten patent uzyskał, gdyż wstępne badanie wykazało, że takie rozwiązanie nie było wcześniej wynalezione. Nie mniej w chwili obecnej nie mogę dać 100% gwarancji, że tak się stanie, a w przypadku gdybym tego patentu nie uzyskał, zgromadzone środki finansowe zainwestuję w realizację innych moich projektów, i uważam, że będę mógł się zrewanżować darczyńcom z przyzwoitą stopą zwrotu.

Jeżeli dobrze pójdzie, to dodatniego bilansu tego “biznesu” można się spodziewać w ciągu kilku miesięcy, licząc od dnia zbudowania prototypu i potwierdzenia jego skuteczności. Czas prac badawczo rozwojowych nad prototypem nie powinien być dłuższy niż 3 – 4 miesiące.

Link do dokonania wpłaty.

https://zrzutka.pl/na-budowe-prototypu-separatora-czasteczek-gazu-lub-cieczy

Wpłaty możesz dokonać na indywidualny numer konta tej zrzutki:

24 1750 1312 6882 8317 3829 7650

Odbiorca:
Zrzutka.pl Sp. z o.o.
al. Karkonoska 59
53-015 Wrocław

Tytułem: Wpłata na zbiórkę Radosława Pełki

Dane potrzebne do wykonania przelewu międzynarodowego:

Odbiorca:
Zrzutka.pl Sp. z o.o.
al. Karkonoska 59
53-015 Wrocław Poland

IBAN: PL 24 1750 1312 6882 8317 3829 7650

SWIFT: PPABPLPKXXX

Nazwa i adres banku:
BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna
ul. Kasprzaka 10/16
01-211 Warszawa  Poland

Tytułem: Wpłata na zbiórkę Radosława Pełki