List otwarty do Prezydenta R.P. Andrzeja Dudy  z dnia 11.04.2020r.
      Szanowny Panie Prezydencie, w świetle „ekonomicznego średniowiecza” jakie panuje na Ziemi i w związku z
tym, iż należałoby utworzyć ucywilizowaną koegzystencję ludzkości, dzięki której 100% światowej społeczności
będzie żyła w godnych warunkach, korzystając z wszelkich technologicznych dobrodziejstw z daleko idącą
automatyzacją przemysłu na czele, przesyłam na Pańskie ręce dokument pt. „Uczciwy Porządek Świata”, w którym
to dokumencie przedstawiam koncepcje makroekonomicznych zmian, pozwalających wdrożyć system
ekonomiczny dający możliwość dobrobytu i bogactwa dla całego społeczeństwa.
      Arcymistrzowska partia szachów składa się z kilkudziesięciu posunięć, które widać, i z tysięcy analizowanych
posunięć, których nie widać. Tak też jest z moim „projektem” (Uczciwy Porządek Świata), który jest kwintesencją
moich ponad 20-letnich przemyśleń. W dokumencie tym, przedstawiam rzeczy najistotniejsze, nad którymi proszę
się wnikliwie zastanowić.
      List ten przesyłam również do wiadomości dla czołowych partii politycznych naszego Państwa, mając nadzieję,
że „Uczciwy Porządek Świata” stanie się elementem ich pojednania, na drodze ekonomicznej ekspansji naszego
Kraju, Europy i całego Świata. Mam nadzieję na pojednanie polityków i przemianę światowej finansjery, abyśmy
mogli wspólnie zbudować Świat szanujący każdego człowieka,
      W świetle problemu z koronawirusem, który obecnie ma cały Świat, pragnę dodać, że jeżeli moja interpretacja
Pisma Świętego jest słuszna, to istnieje ogromne prawdopodobieństwo, że spożywanie wody z której zostałaby
odseparowana ciężka woda D2O, pozwoliłoby podnieść odporność ludzkiego organizmu na wszelkiego rodzaju
patogeny. Proszę o zapoznanie się z materiałami na Facebook`u w założonej przeze mnie grupie „Idealnie czysta
woda”.
      Z poważaniem
Radosław Pełka
Uczciwy Porządek Świata  -  PDF
Uczciwy Porządek Świata  - część 2  -  PDF
      Witam serdecznie, odpowiedz sobie na pytanie: Czy poświęciłbyś (poświęciłabyś) 30 minut na to ażeby
radykalnie odmienić swój los? Aby wpłynąć na kształt zasad ekonomicznych w taki sposób, żebyśmy wszyscy
mogli żyć w dostatku lub bogactwie i w poczuciu gwarancji wieczystego bezpieczeństwa? Jeżeli Twoja odpowiedź
brzmi TAK, to zapraszam Cię do przeczytania mojego artykułu „Uczciwy Porządek Świata”, jest to zaledwie 16
stron, które może radykalnie odmienić Twoje spojrzenie na kwestie ekonomiczne świata. Jeżeli nabierzesz
przekonania, że chciałbyś (chciałabyś) wpłynąć na losy naszego świata, to może wystarczy, że dołączysz do grona
grupy "Uczciwy Porządek Świata", jeżeli będą nas tysiące, to na pewno „Uczciwy Porządek Świata” nie pozostanie
bez echa

Grupa na Facebook`u - https://www.facebook.com/groups/upsrp
Uczciwy Porządek Świata.
Copyright © 2013 - 2020 by "Radosław Pełka" • Wszystkie Prawa Zastrzeżone • polityka plików cookies
WODA OCZYSZCZONA Z CIĘŻKIEJ WODY D2O

Czy spożywanie wody pozbawionej ciężkiej wody D2O, pozwoli wzmocnić układ odpornościowy tak, że organizm człowieka będzie zwalczał wszelkie infekcje z dużo lepszą skutecznością? Tego nie wiem, życzyłbym sobie i wszystkim aby tak było, aby było to orężem do walki z wszelkimi patogenami.
WHO może to sprawdzić przeprowadzając stosowne testy.
Proszę dołączajcie do grupy -  Woda oczyszczona z ciężkiej wody
Panel Menu
Radoslaw Pelka
WYSIWYG Web Builder on LinkedIn
UCZCIWY  PORZĄDEK  ŚWIATA
- Jeden logiczny i uczciwy podatek,
- Uczciwy podział pieniędzy emitowanych na pokrycie wytworzonych dóbr, pomiędzy całe społeczeństwo.
- Uczciwy podział zysków ze sprzedaży dóbr naturalnych Państwa, pomiędzy całe społeczeństwo.
- Czynny udział całego społeczeństwa w kształtowaniu przepisów, proporcjonalnie do stopnia
dobra i mądrości jednostki. .... więcej na podstronie
Proszę dołączajcie do grupy -  Uczciwy Parządek Świata
https://www.facebook.com/groups/czystawoda
https://www.facebook.com/groups/upsrp