Zamieszczona animacja przedstawia turbinę uniwersalną, która celem zobrazowania

1.    W pierwszej fazie pracuje w trybie schładzania gazu roboczego, czego skutkiem jest zamiana pozyskanego
ciepła na energię mechaniczną a następnie poprzez prądnicę na prąd elektryczny, co w bilansie pracujących
urządzeń przedstawia się w ten sposób, iż do pracy silnika napędzającego turbinę wymuszającą przepływ gazu,
konsumowana jest energia 1x, natomiast na urządzeniu odbiorczym (prądnicy) połączonym z turbinami roboczymi
otrzymuje się energię (przykładowo) 2x (bilans energetyczny jest uzależniony od wielu czynników takich jak:
temperatura gazu roboczego, prędkość obrotowa turbin roboczych, ilość zastosowanych sekcji turbin roboczych,
prędkość przepływu gazu sterowana turbiną wymuszającą) - lewoskrętna praca turbin roboczych i prawoskrętna
praca turbiny wymuszającej.

2.     Natomiast w drugiej fazie pracuje w trybie podgrzewaniu gazu roboczego, czego skutkiem jest zamiana
dostarczonej energii mechanicznej na wzrost ciepła gazu roboczego, co w bilansie pracujących urządzeń
przedstawia się w ten sposób, iż do pracy silnika napędzającego turbinę wymuszającą przepływ gazu,
konsumowana jest energia 1x, natomiast na drugim urządzeniu pracującym w trybie silnika, połączonego z
turbinami roboczymi angażowana jest dodatkowa energia (przykładowo) 2x (wzrost temperatury gazu jest
uzależniony od wielu czynników takich jak: temperatura początkowa gazu, prędkość obrotowa turbin roboczych,
ilość zastosowanych sekcji turbin roboczych, prędkość przepływu gazu sterowana turbiną wymuszającą)  -
prawoskrętna praca turbin roboczych i prawoskrętna praca turbiny wymuszającej.

     Celem pełniejszego zrozumienia zasady działania niniejszej turbiny, zapraszam do wnikliwego przestudiowania
teorii termodynamicznej zmiennych prędkości cząsteczek gazu”. W opisie tej teorii przedstawiony jest wpływ
elementów ruchomych urządzeń termodynamicznych na prędkość drgania cząsteczek gazu i wykazany jest na
poziomie cząsteczkowym „mechanizm” zamiany ciepła na pracę oraz pracy na ciepło, czyli prędkość drgania
cząsteczek gazu.

   Sposób zamiany energii cieplnej gazów na energię mechaniczną oraz zamiany energii mechanicznej na energię
cieplną gazów, za pośrednictwem turbiny gazowej jest metodą, która przykładowo pozwala na zamianę energii
cieplnej powietrza na energię mechaniczną bez konieczności spalania paliwa lub też stosowania dodatkowego
źródła ciepła. Przykładowo,  schładzając za pośrednictwem turbiny powietrze z temperatury 25 OC do temperatury
5 OC z wydajnością 1 m3 powietrza / s, to otrzymamy urządzenie generujące moc około 27 KM. Ponadto sposób
według wynalazku pozwala na stworzenie układu zamkniętego, w którym schłodzony czynnik jest ponownie
podgrzewany i wykorzystywany do pracy urządzenia, a który przedstawia się w ten sposób, iż nie ma konieczności
doprowadzania świeżego powietrza w celu poprawnego działania urządzenia. Cecha ta ma kolosalne znaczenie w
dziedzinie technologii kosmicznych pozwalając na konstruowanie układów zasilania opartych na technologii
pozyskiwania energii cieplnej z rozszczepiania pierwiastków promieniotwórczych. Sposób według wynalazku
pozwala na konstruowanie urządzeń do zasilania których można wykorzystać wszelkie formy ciepła zawarte w:
powietrzu, wodzie, ziemi, przestrzeni kosmicznej, jak również można konstruować urządzenia zasilane wszelkimi
rodzajami paliw generujących ciepło. Sposób według wynalazku cechuje ponadto to możliwość konstruowania
urządzeń chłodzących, do pracy których nie tylko nie ma potrzeby angażowania energii a wręcz odzyskuje się
energię z czynnika schładzanego (klimatyzatory, których praca skutkuje wyprodukowaniem dodatkowej energii).
Odwracając wektor pracy turbiny sposobu według wynalazku, możliwa jest zamiana energii mechanicznej na
energię cieplną, przy czym w tym przypadku do pracy urządzenia jest niezbędne dostarczenie energii
mechanicznej.

     Turbina według wynalazku, może być wykonana w układzie otwartym lub w układzie zamkniętym. Układ otwarty
charakteryzuje się tym, iż na bieżąco do pracy turbiny pobierany jest gaz z zewnątrz (przykładowo powietrze
atmosferyczne), który po schłodzeniu lub podgrzaniu jest „wydalany” na zewnątrz (przykładowo do atmosfery).
Układ zamknięty stosowany głównie w wersji schładzania gazów celem zamiany energii cieplnej na energię
mechaniczną, cechuje się tym, iż poprzez odpowiednie kolanka i przedłużenie tuby, schłodzony gaz jest
„zawracany” i po podgrzaniu kierowany do wlotu turbiny. To rozwiązanie pozwala przykładowo stworzyć urządzenie
zasilające w energię elektryczną wszelkiego rodzaju pojazdy latające i pojazdy kosmiczne, w którym to urządzeniu
źródłem ciepła jest spalanie paliw płynnych lub proces rozszczepiania pierwiastków promieniotwórczych. Ponadto
układ zamknięty pozwala zwiększyć ciśnienie gazu roboczego wewnątrz tuby, w następstwie czego możliwe jest
konstruowanie urządzeń o mniejszym gabarycie w odniesieniu do generowanej mocy.
     Turbina według wynalazku, pracująca w trybie schładzania, może pracować w trybie turbiny gazowej o spalaniu
wewnętrznym, w którym spalanie mieszanki paliwowo-powietrznej odbywa się wewnątrz tuby przed dolotem do
turbin roboczych, a produkty spalania wraz z powietrzem zasysanym przez turbinę stanowią gaz roboczy turbiny
według wynalazku, oraz może pracować w trybie turbiny gazowej o spalaniu zewnętrznym, w którym proces
spalania mieszanki paliwowo-powietrznej odbywa się poza tubą turbiny a podgrzewanie gazu roboczego turbiny
odbywa się poprzez wymiennik ciepła (nagrzewnicę) usytuowaną wewnątrz tuby przed turbinami roboczymi turbiny
według wynalazku.
   Turbina według wynalazku, pracująca w układzie zamkniętym w trybie podgrzewania gazu roboczego, pozwala na
podgrzanie gazu roboczego do wysokiej temperatury, której wartością graniczną jest temperatura graniczna
materiałów z których ta turbina jest wykonana. Turbina taka może mieć szerokie zastosowanie w hutnictwie oraz w
utylizacji, gdzie wymagane jest stosowanie wysokich temperatur.
   Turbina według wynalazku, pracująca w trybie schładzania gazu roboczego, pozwala na konstruowanie urządzeń
z materiałów nie wymagających dużej odporności na temperaturę, i tak w przypadku urządzenia, w którym gaz
roboczy przed wlotem do turbin roboczych ma przykładowo temperaturę 80 OC a na wylocie 10 OC, pozwala na
wykonanie urządzenia z tworzyw sztucznych co znacznie redukuje seryjny koszt wytwarzania takich urządzeń.
    Turbina według wynalazku, otwiera ogromne możliwości w wielu sektorach gospodarki takich jak: energetyka,
motoryzacja, lotnictwo, żegluga morska i śródlądowa, kosmonautyka, hutnictwo itd. Sposób według wynalazku
pośrednio może mieć wpływ na wszystkie sektory gospodarki, a jego zalety można przyrównać do wynalezienia
perpetuum-mobile, gdyż możliwość wykorzystania ogólnodostępnego ciepła (którego w chwili obecnej jest na Ziemi
nadmiar) bez konieczności spalania paliw, otwiera znacznie większe możliwości energetyczne świata, bez skutków
ubocznych takich jak efekt cieplarniany, a wręcz pozwala na złagodzenie skutków tego efektu występującego
obecnie. Można się tutaj posłużyć przykładem morza bałtyckiego, z którego ciepła gdyby odzyskać 1 OC, to
pozwoliło by to na zaspokojenie obecnych potrzeb energetycznych Polski na okres 100 lat. Innym przykładem może
byś stworzenie w okresie letnim lodowisk czy miasteczek zimowych, których utrzymanie pociąga za sobą taki
skutek, że pozyskuje się darmową energię. Warte podkreślenia jest to, iż urządzenie według wynalazku w wersji
pozyskiwania energii z ciepła powietrza atmosferycznego, może pracować latem jak również zimą i to w warunkach
arktycznych, gdyż możliwa jest jego praca przykładowo w temperaturze -50 OC schładzając gaz roboczy do
temperatury przykładowo -70 OC.
Turbina Radosława Pełki - rewolucja w energetyce - nie mylić z perpetuum-mobile
     Zgłoszenie patentowe nr P-410894 z dnia 08 stycznia 2015r. pt. „Sposób zamiany energii cieplnej gazów na energię mechaniczną, oraz zamiany energii mechanicznej na energię cieplną gazów, za pośrednictwem turbiny gazowej”.
     Nie będę zamieszczał pełnego opisu patentowego niniejszego wynalazku, gdyż każda logicznie myśląca osoba po wnikliwej analizie animacji i opisu teorii termodynamicznej zmiennych prędkości cząsteczek gazu, jest w stanie nabrać przekonania co do słuszności działania tego wynalazku. Pragnę zaznaczyć, że turbina ta jest lekarstwem na problemy energetyczne i ekologiczne obecnego świata, przy czym nie eliminuje ona całkowicie potrzeby korzystania z takich nośników energii jak paliwa kopalne, lecz pozwala kontrolować procesy ich spalania eliminując całkowicie ich negatywny wpływ na środowisko.
Teoria termodynamiczna - PDF
Pozdrawiam

Radosław Pełka
Copyright © 2013 - 2018 by "Radosław Pełka" • Wszystkie Prawa Zastrzeżone • polityka plików cookies
Radosław Pełka
Radosław Pełka na LinkedIn