Zgłoszenie z dnia 02.06.2008r. Nr P - 385351
Sposób pobierania opłat z tytułu ochrony praw autorskich
od programów komputerowych i stron internetowych.

       Przedmiot wynalazku. Przedmiotem wynalazku jest sposób pobierania opłat z tytułu ochrony praw autorskich
od programów komputerowych i stron internetowych. Sposób ten może mieć szerokie zastosowanie w globalnym
zakresie ochrony praw autorskich, zapewniając jednocześnie należne wynagrodzenie autorom programów
komputerowych i stron internetowych.
       Stan obecny. W obecnym czasie, istnieje możliwość nabycia poprzez internet programów komputerowych, w
ten sposób, iż potencjalny klient zamawia przez internet interesujący go produkt, który jest przesyłany w postaci
płyty CD na adres zamawiającego. Zamawiający w tym przypadku płaci za konkretny produkt, którym jest płyta CD
z instalacyjną wersją oprogramowania. Możliwe jest również nabycie programów komputerowych w tradycyjny
sposób, dokonując zakupu płyt w supermarketach, sklepach komputerowych i w punktach sprzedaży
oprogramowania.
Istnieje również możliwość nielegalnego korzystania z pirackich wersji programów komputerowych, ta nieetyczna
forma pozyskiwania produktów sprawia, iż autorzy programów komputerowych nie otrzymują należnego im
wynagrodzenia.
Jeśli zaś chodzi o komercjalizację stron internetowych, to w obecnym czasie istnieje możliwość czerpania zysków
przez administratorów danych stron www, w ten sposób, iż umożliwione jest wejście na daną stronę po
wcześniejszym wniesieniu opłaty za pośrednictwem komercyjnego SMS`a i zalogowaniu się indywidualnym kodem
otrzymanym SMS`em zwrotnym.

       Istota wynalazku. Sposób pobierania opłat z tytułu ochrony praw autorskich od programów komputerowych i
stron internetowych, polega na tym, iż każdy użytkownik komputera ma w swoim zasięgu dostęp do wszelkiego
rodzaju komercyjnego oprogramowania, przy czym najistotniejszą rzeczą sposobu według wynalazku jest to, iż
każdy użytkownik wnosi opłatę tyko za te programy których używa i proporcjonalnie do ilości czasu w którym
korzysta z danego programu, tak iż użytkownik który w danym miesiącu korzysta z danego oprogramowania przez
10 godzin, zapłaci pięciokrotnie mniej a niżeli użytkownik, który korzysta z pomocy tego samego oprogramowania
przez 50 godzin miesięcznie, niniejszą kwestię pobierania opłat rozwiązano w następujący sposób:

       1.Na rzecz pobierania opłat z tytułu ochrony praw autorskich od programów komputerowych i stron
internetowych, stworzona została firma „MATKA” prowadząca swoją działalność na terytoriach wszystkich państw
cywilizowanego świata, honorujących wynagradzanie autorów z tytułu ochrony powyższych praw. Firma ta może na
terytoriach poszczególnych państw posiadać swoich przedstawicieli, ale ogólnie pod jej patronatem ma miejsce
globalna dystrybucja praw autorskich na programy komputerowe i pobieranie opłat za komercyjne strony
internetowe. Autorzy programów komputerowych i stron internetowych, zawierają umowę z firmą „MATKĄ”, która
odprowadza należne im wynagrodzenie.
       2.Na rzecz pobierania opłat od programów komputerowych i stron internetowych według wynalazku, stworzony
zostaje „taryfikator” będący osobliwym programem komputerowym, poprzez funkcję którego, możliwe jest
uruchomienie tych wszystkich programów, za które pobierane są opłaty licencyjne sposobem według wynalazku.
„Taryfikator” może być osobnym programem instalowanym w komputerze, jak również może być programem
instalowanym z poziomu instalacji systemu operacyjnego.
       3.Wszystkie programy komputerowe, których uruchomienie odbywa się poprzez „taryfikator” pozwalają na
swoje funkcjonowanie, tylko i wyłącznie wtedy gdy na to pozwala stan kąta „taryfikatora”, którego zasilenie odbywa
się za pośrednictwem internetu, kiedy to użytkownik komputera łączy się z serwerem firmy „MATKI” zamawiając
zasilenie „taryfikatora” o wybraną kwotę, którą wpłaca poprzez: komercyjne SMS`y, kartę kredytową, przelew
bankowy czy przekaz pocztowy, przy czym zasilenie konta „taryfikatora” następuje za pośrednictwem sieci
internetowej, po potwierdzeniu przez serwer firmy „MATKI”, że kwota zasilająca „taryfikator” danego komputera
wpłynęła.
       4.Czasochłonność stworzenia programów komputerowych jest różna, jedne są proste i można je napisać w
kilka dni, inne natomiast są tak rozbudowane, że musi je pisać sztab ludzi przez wiele tygodni a nawet miesięcy,
dlatego też powinny być stosowane różnorodne ceny za użytkowanie poszczególnych programów, i tak
przykładowo cena za użytkowanie systemu operacyjnego „Windows” mogłaby wynosić 12 gr za 1-ną godzinę
użytkowania. W przypadku prostej gry edukacyjnej dla dzieci, której stworzenie nie byłoby zbyt pracochłonne,
mogłaby oscylować w granicy 1 gr za 1-ną godzinę użytkowania. Natomiast w przypadku dużo bardziej
rozbudowanego programu typu CAD, cena za 1-ną godzinę użytkowania mogłaby wynieść nawet kilka złotych.
Każdy program komputerowy uruchamiany poprzez „taryfikator”, powinien wyświetlać dokładną informację na temat
stawki godzinowej użytkowania danego programu.
       5.Za wyjątkiem systemu operacyjnego, każdy program komputerowy funkcjonujący za pośrednictwem
„taryfikatora”, powinien posiadać swoją darmową (lub też znacznie tańszą) wersję edukacyjną, przy czym w wersji
tej można by było stworzyć ograniczenia takie jak: brak możliwości drukowania, brak możliwości eksportowania do
innych programów, brak możliwości przenoszenia do innych programów za pośrednictwem schowka, zapisywanie
pracy wyłącznie do formatu „pliku edukacyjnego” uniemożliwiającego otwarcie dokumentu za pomocą komercyjnej
(płatnej) wersji danego programu.
       6.Dodatkową opcją „taryfikatora” powinno być sekundowe naliczanie użytkowania danego oprogramowania.
„Taryfikator” nie powinien naliczać czasu korzystania z danego programu, jeżeli system operacyjny nie odnotowuje
aktywności myszki jak również aktywności na klawiaturze komputera, przez określony czas (powiedzmy 1 minuty).
       7.W przypadku uruchomienia kilku programów korzystających z „taryfikatora” w tym samym czasie, „taryfikator”
powinien naliczać czas użytkowania tylko tego programu, który jest w danym momencie wykorzystywany przez
użytkownika komputera, przy czym „taryfikator” może jednocześnie naliczać czas użytkowania systemu
operacyjnego oraz innego programu działającego w tym samym czasie.
       8.Funkcjonowanie „taryfikatora” powinno być poprzedzone wpisaniem osobistego hasła właściciela
(administratora) komputera, przy czym w przypadku kilku użytkowników jednego komputera „taryfikator” powinien
być wyposażony w funkcję logowania i zabezpieczenia hasłem stanów konta poszczególnych użytkowników,
ponadto każdy użytkownik powinien mieć możliwość indywidualnego zasilenia stanu swojego konta, jak również
powinna istnieć możliwość przelania wybranej kwoty z konta jednego użytkownika na konto drugiego (np. dziecka,
którego rodzic ma możliwość nadzorowania czasu jakie dziecko spędza przy komputerze).
      9.Systemy operacyjne jak również każde oprogramowanie funkcjonujące za pośrednictwem „taryfikatora”
powinny posiadać swój indywidualny kod, za pomocą którego umożliwione jest szczegółowe prowadzenie statystyk
jaki program i przez jaki czas był użytkowany, a podczas kolejnego zasilenia konta „taryfikatora” statystyki te
powinny być przesyłane do serwera firmy „MATKI”, dzięki czemu proporcjonalnie do popularności danych produktów
możliwe jest wynagradzanie autorów i producentów poszczególnych programów.
       10.„Taryfikator” może być również wykorzystywany do rozliczeń z tytułu odwiedzania płatnych stron www, przy
czym w przypadku komercjalizacji stron internetowych za pomocą sposobu według wynalazku, autorzy danych
stron www, dokonują rejestracji swojej strony na serwerze firmy „MATKI”, a następnie każdej takiej stronie www
przydzielany jest indywidualny kod zapisany w rejestrze firmy „MATKI”.
       11.Każda komercyjna strona internetowa zawiera informację jaka jest cena za odwiedzenie danej strony i
potencjalny internauta przed wejściem na taką stronę otrzymuje informację z jakimi kosztami to się wiąże, przy
czym po otrzymaniu informacji a przed wejściem na komercyjną stronę, internauta powinien mieć możliwość
wyboru czy rezygnuje z odwiedzenia danej strony czy też wyrażając zgodę na potrącenie umownej kwoty ze stany
swojego „taryfikatora” odwiedza daną stronę www.
       12.Każdy administrator komercyjnych stron internetowych, ustanawia indywidualnie cenę za odwiedzenie
swojej strony i informuje potencjalnych internautów, że skorzystanie z jego serwisu umożliwia w ramach tej
jednorazowej opłaty, na wielokrotne wejście na jego stronę, internauty o danym adresie IP, przez okres 1-go dnia,
tygodnia czy miesiąca.
       13.Podobnie jak w przypadku programów komputerowych, „taryfikator” za pomocą indywidualnych kodów
przydzielonym poszczególnym stronom www, prowadzi statystykę, która podczas kolejnego zasilenia konta
„taryfikatora”, przesyłana jest na serwer firmy „MATKI”, dzięki czemu autorzy i administratorzy komercyjnych stron
internetowych otrzymują od firmy „MATKI” wynagrodzenie, proporcjonalnie do popularności swoich stron.
       14.W przypadku wdrożenia w życie „Sposobu pobierania opłat z tytułu ochrony praw autorskich od programów
komputerowych i stron internetowych”, może mieć miejsce powstawanie komputerowych programów „hakerskich”
umożliwiających uruchamianie programów komputerowych oraz odwiedzanie komercyjnych stron internetowych z
pominięciem „taryfikatora”, dlatego też koniecznym jest powołanie ustawy na mocy której autorzy i producenci
systemów operacyjnych byliby zobowiązani do systematycznej aktualizacji swoich systemów operacyjnych, które
skanując komputer, wykrywałyby programy „hakerskie” i w przypadku takiego niezgodnego z prawem użytkowania
komputera, unieruchamiałyby system operacyjny.

      Sposób pobierania opłat z tytułu ochrony praw autorskich od programów komputerowych i stron internetowych
według wynalazku, posiada ogromne zalety z następujących powodów:

       1.Wersje instalacyjne wszelkich programów komputerowych, mogą być dowolnie kopiowane i
rozpowszechniane niełamiąc przy tym praw autorskich.
       2.Wynagradzanie administratorów komercyjnych stron www, oraz autorów i producentów programów
komputerowych jest adekwatne do popularności danych produktów.
       3.Każdy użytkownik komputera ma dostęp do najlepszego oprogramowania a dzięki wersjom edukacyjnym,
może za darmo lub ponosząc niewielkie koszty, pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności w zakresie obsługi
specjalistycznego oprogramowania.

System ochrony praw autorskich.
Copyright © 2013 - 2020 by "Radosław Pełka" • Wszystkie Prawa Zastrzeżone • polityka plików cookies
WODA OCZYSZCZONA Z CIĘŻKIEJ WODY D2O

Czy spożywanie wody pozbawionej ciężkiej wody D2O, pozwoli wzmocnić układ odpornościowy tak, że organizm człowieka będzie zwalczał wszelkie infekcje z dużo lepszą skutecznością? Tego nie wiem, życzyłbym sobie i wszystkim aby tak było, aby było to orężem do walki z wszelkimi patogenami.
WHO może to sprawdzić przeprowadzając stosowne testy.
Proszę dołączajcie do grupy -  Woda oczyszczona z ciężkiej wody
Panel Menu
Radoslaw Pelka
WYSIWYG Web Builder on LinkedIn
UCZCIWY  PORZĄDEK  ŚWIATA
- Jeden logiczny i uczciwy podatek,
- Uczciwy podział pieniędzy emitowanych na pokrycie wytworzonych dóbr, pomiędzy całe społeczeństwo.
- Uczciwy podział zysków ze sprzedaży dóbr naturalnych Państwa, pomiędzy całe społeczeństwo.
- Czynny udział całego społeczeństwa w kształtowaniu przepisów, proporcjonalnie do stopnia
dobra i mądrości jednostki. .... więcej na podstronie
Proszę dołączajcie do grupy -  Uczciwy Parządek Świata
https://www.facebook.com/groups/czystawoda
https://www.facebook.com/groups/upsrp