vagnetix-fig01 vagnetix-fig02 vagnetix-fig03 vagnetix-fig04
vagnetix-fig05 vagnetix-fig06 vagnetix-fig07 vagnetix-fig08
vagnetix-fig09 vagnetix-fig10 vagnetix-fig11 vagnetix-fig12
Rozrząd rotacyjny silników spalinowych oraz sprężarek tłokowych
Kategoria, numer i data zgłoszenia:
WYN: (21) 382340, (22) 30-04-2007

     Nowatorskie rozwiązanie konstrukcyjne, które sprawia, że silniki spalinowe czterosuwowe i dwusuwowe z
zapłonem iskrowym i z zapłonem samoczynnym, spalają od 20 do 40% mniej paliwa i cechują się średnio o 30%
mniejszą emisją CO2 do środowiska!!!
     Rozrząd rotacyjny silników spalinowych oraz sprężarek tłokowych, jest rozwiązaniem konstrukcyjnym, które
pozwala na bardzo długą bezawaryjną i bez serwisową pracę silnika, rozrząd rotacyjny według wynalazku pozwala
na pracę silnika przy wysokich prędkościach obrotowych, ponadto rozrząd ten do swojej pracy zużywa kilkakrotnie
mniej energii a niżeli tradycyjny rozrząd z zaworami grzybkowymi, dodatkową bardzo istotną zaletą rozrządu
rotacyjnego stosowanego w silnikach spalinowych z zapłonem iskrowym jest to, iż usytuowanie elementów
rozrządu pozwala na stosowanie w głowicy silnika większej ilości świec zapłonowych, dzięki czemu efektywność
spalania jest tak wysoka, iż sprawność energetyczna silnika z zapłonem iskrowym staje się porównywalna ze
sprawnością energetyczną silnika wysokoprężnego. Kolejnym atutem rozrządu rotacyjnego według wynalazku jest
to, iż dolot ładunku do cylindra odbywa się bez oporowo w przeciwieństwie do klasycznego rozrządy, gdzie grzybki
zaworów utrudniają napełnianie cylindra.
     Rozrząd rotacyjny według wynalazku może być stosowany w silnikach z zapłonem iskrowym i zapłonem
samoczynnym, jak również może być stosowany w silnikach czterosuwowych i dwusuwowych. W silnikach
spalinowych rozrząd rotacyjny występuje w dwóch zasadniczych odmianach a mianowicie: w wersji pierwszej
gdzie obręcz rozrządu ułożyskowana jest na wystającej części tulei silnika w górnej części bloku silnika, oraz w
wersji drugiej gdzie obręcz rozrządu ułożyskowana jest na około komory spalania w dolnej części głowicy silnika.
Druga koncepcja rozrządu według wynalazku jest mniej zalecana, gdyż stwarza ona niepotrzebną komplikację
budowy głowicy, oraz stwarza możliwość przedostawania się oleju smarującego układ do cylindrów silnika.
Rozrząd rotacyjny.
Copyright © 2013 - 2020 by "Radosław Pełka" • Wszystkie Prawa Zastrzeżone • polityka plików cookies
WODA OCZYSZCZONA Z CIĘŻKIEJ WODY D2O

Czy spożywanie wody pozbawionej ciężkiej wody D2O, pozwoli wzmocnić układ odpornościowy tak, że organizm człowieka będzie zwalczał wszelkie infekcje z dużo lepszą skutecznością? Tego nie wiem, życzyłbym sobie i wszystkim aby tak było, aby było to orężem do walki z wszelkimi patogenami.
WHO może to sprawdzić przeprowadzając stosowne testy.
Proszę dołączajcie do grupy -  Woda oczyszczona z ciężkiej wody
Panel Menu
Radoslaw Pelka
WYSIWYG Web Builder on LinkedIn
UCZCIWY  PORZĄDEK  ŚWIATA
- Jeden logiczny i uczciwy podatek,
- Uczciwy podział pieniędzy emitowanych na pokrycie wytworzonych dóbr, pomiędzy całe społeczeństwo.
- Uczciwy podział zysków ze sprzedaży dóbr naturalnych Państwa, pomiędzy całe społeczeństwo.
- Czynny udział całego społeczeństwa w kształtowaniu przepisów, proporcjonalnie do stopnia
dobra i mądrości jednostki. .... więcej na podstronie
Proszę dołączajcie do grupy -  Uczciwy Parządek Świata
https://www.facebook.com/groups/czystawoda
https://www.facebook.com/groups/upsrp