Koncepcje dwóch silników rotacyjnych były moimi pierwszymi zgłoszeniami do Urzędu Patentowego. Po
przeprowadzonym przez Urząd badaniu stanu techniki okazało się, że nad tego rodzaju wynalazkami „głowiono się”
kilkadziesiąt lat wcześniej. Z perspektywy czasu zrozumiałem, że silniki rotacyjne cechuje bardzo niekorzystny
stosunek pola powierzchni do objętości komory spalania, co w odniesieniu do silników tłokowych daje gorszą
sprawność energetyczną.


Czterosuwowy silnik spalinowy z wirującym tłokiem
Kategoria, numer i data zgłoszenia:
WYN: (21) 295479, (22) 31-07-1992Termodynamiczny silnik rotacyjny
Kategoria, numer i data zgłoszenia:
UZY: (21) 98712, (22) 21-09-1993
Pozdrawiam

Radosław Pełka
Copyright © 2013 - 2018 by "Radosław Pełka" • Wszystkie Prawa Zastrzeżone • polityka plików cookies
Radosław Pełka
Radosław Pełka na LinkedIn