Koncepcje dwóch silników rotacyjnych były moimi pierwszymi zgłoszeniami do Urzędu Patentowego. Po
przeprowadzonym przez Urząd badaniu stanu techniki okazało się, że nad tego rodzaju wynalazkami „głowiono się”
kilkadziesiąt lat wcześniej. Z perspektywy czasu zrozumiałem, że silniki rotacyjne cechuje bardzo niekorzystny
stosunek pola powierzchni do objętości komory spalania, co w odniesieniu do silników tłokowych daje gorszą
sprawność energetyczną.


Czterosuwowy silnik spalinowy z wirującym tłokiem
Kategoria, numer i data zgłoszenia:
WYN: (21) 295479, (22) 31-07-1992Termodynamiczny silnik rotacyjny
Kategoria, numer i data zgłoszenia:
UZY: (21) 98712, (22) 21-09-1993
Silniki rotacyjne
Copyright © 2013 - 2020 by "Radosław Pełka" • Wszystkie Prawa Zastrzeżone • polityka plików cookies
WODA OCZYSZCZONA Z CIĘŻKIEJ WODY D2O

Czy spożywanie wody pozbawionej ciężkiej wody D2O, pozwoli wzmocnić układ odpornościowy tak, że organizm człowieka będzie zwalczał wszelkie infekcje z dużo lepszą skutecznością? Tego nie wiem, życzyłbym sobie i wszystkim aby tak było, aby było to orężem do walki z wszelkimi patogenami.
WHO może to sprawdzić przeprowadzając stosowne testy.
Proszę dołączajcie do grupy -  Woda oczyszczona z ciężkiej wody
Panel Menu
Radoslaw Pelka
WYSIWYG Web Builder on LinkedIn
UCZCIWY  PORZĄDEK  ŚWIATA
- Jeden logiczny i uczciwy podatek,
- Uczciwy podział pieniędzy emitowanych na pokrycie wytworzonych dóbr, pomiędzy całe społeczeństwo.
- Uczciwy podział zysków ze sprzedaży dóbr naturalnych Państwa, pomiędzy całe społeczeństwo.
- Czynny udział całego społeczeństwa w kształtowaniu przepisów, proporcjonalnie do stopnia
dobra i mądrości jednostki. .... więcej na podstronie
Proszę dołączajcie do grupy -  Uczciwy Parządek Świata
https://www.facebook.com/groups/czystawoda
https://www.facebook.com/groups/upsrp