(Inny) oręż do walki z ociepleniem klimatu.

     Walka z globalnym ociepleniem poprzez odbicie promieni słonecznych z wykorzystaniem lustrzanych powierzchni.
Proszę to przeanalizować.
     W 40-to tysięcznym mieście mamy około 150 budynków czteropiętrowych i wieżowców o powierzchni dachu średnio 500 m2 każdy, co daje łączną powierzchnie 75.000 m2. W Polsce około 50% mieszkańców to mieszkańcy wsi, w których z reguły nie ma budynków czteropiętrowych i wieżowców, dlatego do wyliczeń należy przyjąć około 19 mln. osób, czyli można przyjąć statystycznie 475 miejscowości 40-to tysięcznych, po 75.000 m2 powierzchni dachów w każdej miejscowości, co daje powierzchnie 35.625.000 m2. W Polsce w porze letniej na 1 m2 powierzchni, Słońce w szczycie dnia generuje około 800 W mocy. Przyjmijmy dla szacunkowych celów obliczeniowych 400 W przez 12 godzin na dobę. Czyli na 1 m2 w ciągu godziny 1.440.000 J, a w ciągu 12 godzin 17.280.000 J, natomiast w ciągu roku 6.311.520.000 J/m2. Jeżeli to pomnożymy przez 35.625.000 m2 łącznej powierzchni wszystkich powyższych budynków, otrzymamy wartość 224.847.900.000.000.000 J. Jeżeli skuteczność tej metody w „wyeksportowaniu energii w kosmos” będzie na poziomie 40% (aby to dokładnie oszacować, należałoby wyliczyć jaka jest różnica w generowaniu ciepła przez m2 czarnej powierzchni pokrytej czarną papą w odniesieniu do ilości generowanego ciepła przez m2 lustrzanej powierzchni pokrytej folią aluminiową) to rocznie w odniesieniu do powyższego przykładu, pozbędziemy się 89.939.160.000.000.000 J, a to tylko budynki mieszkalne na terenie miast Polski. Jeżeli teraz przyjmiemy, że w powyższe działania zaangażuje się cały Świat, i uda się pokryć lustrzaną folią aluminiową, powierzchnie 1.000 razy większą od budynków mieszkalnych Polski, to byłaby to lustrzana powierzchnia o wymiarach 100 km szerokości i 350 km długości, a dzięki niej otrzymalibyśmy wartość 89.939.160.000.000.000.000 J „wydalanych rocznie” z atmosfery Ziemskiej, a to pozwala na roczne schłodzenie atmosfery o 0,2 stopnie C.
    Jak wygląda kwestia kosztów i możliwości technicznych, by zrealizować to przedsięwzięcie? Otóż w odniesieniu do powyższego przykładu (dla Polski), 35.625.000 m2 foli aluminiowej o grubości 10 mikronów to masa 96.187,5 kg, czyli ilość, która zmieściłaby się w 5 tirach. Wartość rynkowa tej foli (cena hurtowa) to około 8.906.250,- PLN. Jeżeli jeden dekarz, w ciągu jednego dnia, jest w stanie pokryć folią aluminiową 50 m2 powierzchni dachu, to w ciągu trzech miesięcy pokryje on powierzchnie około 3.500 m2, generując przez 3 miesiące koszty pracownicze na poziomie 20.000,- PLN. Dla pokrycia folią aluminiową powierzchni wszystkich dachów budynków w Polsce (według powyższego przekładu) w trzy miesiące, należałoby dać dodatkową pracę dla około 10.200 dekarzy, co wiązałoby się z kosztem 204.000.000,- PLN. Dodatkowo należałoby uwzględnić koszt kleju i narzędzi na poziomie około 10.000.000,- PLN, co dawałoby dla Polski 222.906.250,- PLN kosztów na walkę z globalnym ociepleniem. W skali światowej byłby to koszt na poziomie około 55.000.000.000,- USD. Oczywiście moje wyliczenia mogą być nieprecyzyjne, gdyż nie mam dostępu do konkretnych danych, nie mniej uważam, że ta metoda w skuteczny sposób mogłaby się przyczynić do walki z globalnym ociepleniem.

Taka jest moja koncepcja rozwiązania dramatycznej sytuacji, w której się znajdujemy.
Radosław Pełka
Copyright © 2013 - 2020 by "Radosław Pełka" • Wszystkie Prawa Zastrzeżone • polityka plików cookies
WODA OCZYSZCZONA Z CIĘŻKIEJ WODY D2O

Czy spożywanie wody pozbawionej ciężkiej wody D2O, pozwoli wzmocnić układ odpornościowy tak, że organizm człowieka będzie zwalczał wszelkie infekcje z dużo lepszą skutecznością? Tego nie wiem, życzyłbym sobie i wszystkim aby tak było, aby było to orężem do walki z wszelkimi patogenami.
WHO może to sprawdzić przeprowadzając stosowne testy.
Proszę dołączajcie do grupy -  Woda oczyszczona z ciężkiej wody
Panel Menu
Radoslaw Pelka
WYSIWYG Web Builder on LinkedIn
UCZCIWY  PORZĄDEK  ŚWIATA
- Jeden logiczny i uczciwy podatek,
- Uczciwy podział pieniędzy emitowanych na pokrycie wytworzonych dóbr, pomiędzy całe społeczeństwo.
- Uczciwy podział zysków ze sprzedaży dóbr naturalnych Państwa, pomiędzy całe społeczeństwo.
- Czynny udział całego społeczeństwa w kształtowaniu przepisów, proporcjonalnie do stopnia
dobra i mądrości jednostki. .... więcej na podstronie
Proszę dołączajcie do grupy -  Uczciwy Parządek Świata
https://www.facebook.com/groups/czystawoda
https://www.facebook.com/groups/upsrp