wariant 1 wariant 1 - przekrój A-A wariant 2 wariant 2 - przekrój B-B
Sposób łożyskowania korbowodu w mechanizmach korbowodowych,
zamieniających ruch posuwisto-zwrotny na ruch obrotowy
Kategoria, numer i data zgłoszenia:
WYN: (21) 380147, (22) 10-07-2006

Przedmiot wynalazku. Przedmiotem wynalazku jest sposób łożyskowania korbowodu w mechanizmach
korbowodowych, zamieniających ruch posuwisto-zwrotny na ruch obrotowy a mający szerokie zastosowanie
zwłaszcza w silnikach spalinowych, jak również w wielu innych dziedzinach życia, wszędzie tam gdzie zachodzi
potrzeba zamiany ruchu posuwisto-zwrotnego na ruch obrotowy i odwrotnie ruchu obrotowego na ruch posuwisto-
zwrotny.

Stan techniki. Znany jest klasyczny mechanizm korbowy stosowany w silnikach spalinowych, gdzie ruch posuwisto-
zwrotny tłoka za pośrednictwem korbowodu zamieniany jest na ruch obrotowy wału. W rozwiązaniu tym, tłok
połączony jest za pośrednictwem sworznia z łbem korbowodu, natomiast wał korbowy połączony jest ze stopą
korbowodu. Elementy ślizgowe korbowodu a styczne ze sworzniem tłoka i czopem korbowym wału, tworzą płaską
powierzchnię, przez co przy nawet niewielkich odchyleniach prostopadłej płaszczyzny osi korbowodu względem osi
wału, zachwiane zostaje powierzchniowe przyleganie elementów ślizgowych korbowodu, i następuje znaczące
zużycie się tych elementów.

Istota wynalazku. Sposób łożyskowania korbowodu w mechanizmach korbowodowych, zamieniających ruch
posuwisto-zwrotny na ruch obrotowy jest rozwiązaniem, w którym ruch elementu pracującego w ruchu posuwisto-
zwrotnym, zamieniany jest za pośrednictwem korbowodu na ruch obrotowy wału, przy czym elementy ślizgowe
łożyskujące korbowód, wytyczone są na bazie kuli, dzięki czemu nawet przy znaczących odchyleniach prostopadłej
płaszczyzny osi korbowodu względem osi wału, zachowane zostaje powierzchniowe przyleganie elementów
ślizgowych korbowodu, dzięki czemu żywotność takiego układu zwiększa się kilkakrotnie w stosunku do żywotności
układu stosowanego w klasycznym mechanizmie korbowym.
Sposób łożyskowania korbowodu w mechanizmach korbowodowych, zamieniających ruch posuwisto-zwrotny na
ruch obrotowy, a mający zastosowanie w silnikach spalinowych może być wykonany w dwóch wariantach, a
mianowicie: w wariancie pierwszym gdzie korbowód połączony jest z tłokiem za pośrednictwem sworznia
tłokowego posiadającego sferyczną powierzchnię łożyskującą łeb korbowodu, oraz w wariancie drugim gdzie łeb
korbowodu tworzy kulistą główkę osadzoną w sferycznym łożysku zespolonym z tłokiem.

Wariant pierwszy: Wewnątrz cylindrycznej tulei osadzonej nieruchomo w korpusie silnika, umieszczono przesuwny
tłok. W piastach tłoka umieszczono nieruchomo względem tłoka sworzeń tłoka, w środkowej części którego
wydzielono sferyczną powierzchnię łożyskującą łeb korbowodu. Średnica sferycznej powierzchni sworznia jest
mniejsza lub równa, lub też nieznacznie większa od średnicy końców sworznia, które są osadzone w piastach
tłoka. Części sworznia pomiędzy powierzchnią sferyczną a końcami osadzonymi w piastach tłoka mają średnicę
mniejszą od średnicy końców sworznia i powierzchni sferycznej sworznia. Sworzeń osadzony w piastach tłoka
zabezpieczony jest przed ewentualnym przesunięciem przez pierścienie osadcze umieszczone w rowkach piast
tłoka. Łeb korbowodu jest elementem dzielonym którego dolna część jest zespolona z korbowodem, natomiast
górna część tworzy pokrywę łba korbowodu przekręcaną za pomocą śrub do dolnej części łba korbowodu.
Wewnętrzna część łba korbowodu tworzy sferyczną bieżnię wewnątrz której ułożyskowana jest sferyczna część
sworznia tłoka. Łeb korbowodu posiada również części boczne tworzące tuleje współosiowe ze sworzniem tłoka,
wewnętrzna średnica części bocznych jest nieznacznie większa od średnicy tych części sworznia, które
wydzielone są pomiędzy końcami sworznia a powierzchnią sferyczną sworznia, przy czym wewnętrzna część
bocznych części łba korbowodu może mieć kształt stożka ściętego. Takie rozwiązanie umożliwia korygowanie
wszelkich odchyleń podczas pracy urządzenia. Stopa korbowodu wraz z pokrywą stopy, posiada w swoim wnętrzu
sferyczną panew ułożyskowaną na sferycznym czopie korbowodowym wału silnika. Po obydwu stronach
sferycznego czopu korbowodowego wału silnika, wydzielone zostały krawędzie oddalone od siebie na odległość
nieznacznie większą od szerokości stopy korbowodu, dzięki czemu korbowód ma możliwość korygowania
ewentualnych odchyleń podczas pracy silnika, zachowując przy tym powierzchniowe przyleganie sferycznej panwi
korbowodu do sferycznego czopu korbowego wału. Kąt nachylenia krawędzi wydzielonych po obydwu stronach
sferycznego czopu korbowego wału, uzależniony jest od kształtu stopy i pokrywy stopy korbowodu, i dobrany jest
tak aby podczas skręcenia korbowodu, krawędzie sferycznego czopu wału korbowego były styczne liniowo z
bokami stopy i bokami pokrywy stopy korbowodu.
Wariant drugi: Wewnątrz cylindrycznej tulei osadzonej nieruchomo w korpusie silnika, umieszczono przesuwny tłok.
W spodniej części denka tłoka a od strony komory korbowej, umieszczone zostało zespolone z tłokiem półkuliste
łożysko tłoka, w którym osadzona jest kulista główka korbowodu. Do półkulistego łożyska tłoka przytwierdzona jest
za pośrednictwem śrub pokrywa kulistej główki korbowodu, która posiada półkuliste wybranie oraz otwór, przez
który przechodzi trzon korbowodu. Szerokość tego otworu jest nieznacznie większa od grubości trzonu korbowodu,
natomiast jego długość jest nieznacznie większa od zakresu wychyleń korbowodu, tak aby umożliwić korygowanie
ewentualnych odchyleń podczas pracy silnika. Stopa korbowodu wraz z pokrywą stopy, posiada w swoim wnętrzu
sferyczną panew ułożyskowaną na sferycznym czopie korbowodowym wału silnika. Po obydwu stronach
sferycznego czopu korbowodowego wału silnika, wydzielone zostały krawędzie oddalone od siebie na odległość
nieznacznie większą od szerokości stopy korbowodu, dzięki czemu korbowód ma możliwość korygowania
ewentualnych odchyleń podczas pracy silnika, zachowując przy tym powierzchniowe przyleganie sferycznej panwi
korbowodu do sferycznego czopu korbowego wału. Kąt nachylenia krawędzi wydzielonych po obydwu stronach
sferycznego czopu korbowego wału, uzależniony jest od kształtu stopy i pokrywy stopy korbowodu, i dobrany jest
tak aby podczas skręcenia korbowodu, krawędzie sferycznego czopu wału korbowego były styczne liniowo z
bokami stopy i bokami pokrywy stopy korbowodu


Objaśnienie figur rysunków.
Fig.1. - Przedstawia w przekroju poprzecznym sposób łożyskowania korbowodu w wariancie pierwszym.   Fig.2. -
Przedstawia przekrój A-A z figury 1.    Fig.3. - Przedstawia w przekroju poprzecznym sposób łożyskowania
korbowodu w wariancie drugim.    Fig.4. - Przedstawia przekrój B-B z figury 3.
Sferyczne łożyskowanie korbowodu.
Copyright © 2013 - 2020 by "Radosław Pełka" • Wszystkie Prawa Zastrzeżone • polityka plików cookies
WODA OCZYSZCZONA Z CIĘŻKIEJ WODY D2O

Czy spożywanie wody pozbawionej ciężkiej wody D2O, pozwoli wzmocnić układ odpornościowy tak, że organizm człowieka będzie zwalczał wszelkie infekcje z dużo lepszą skutecznością? Tego nie wiem, życzyłbym sobie i wszystkim aby tak było, aby było to orężem do walki z wszelkimi patogenami.
WHO może to sprawdzić przeprowadzając stosowne testy.
Proszę dołączajcie do grupy -  Woda oczyszczona z ciężkiej wody
Panel Menu
Radoslaw Pelka
WYSIWYG Web Builder on LinkedIn
UCZCIWY  PORZĄDEK  ŚWIATA
- Jeden logiczny i uczciwy podatek,
- Uczciwy podział pieniędzy emitowanych na pokrycie wytworzonych dóbr, pomiędzy całe społeczeństwo.
- Uczciwy podział zysków ze sprzedaży dóbr naturalnych Państwa, pomiędzy całe społeczeństwo.
- Czynny udział całego społeczeństwa w kształtowaniu przepisów, proporcjonalnie do stopnia
dobra i mądrości jednostki. .... więcej na podstronie
Proszę dołączajcie do grupy -  Uczciwy Parządek Świata
https://www.facebook.com/groups/czystawoda
https://www.facebook.com/groups/upsrp