hipo-fig1 hipo-fig2 hipo-fig3
hipo-fig4 hipo-fig5 hipo-fig6
hipo-patent
     Mechanizm hipocykloidalny (pierwowzór). Jedyny na świecie ze sferycznym łożyskowaniem, cechujący się
żywotnością, wymaganą dla silników spalinowych. Mechanizm hipocykloidalny, zamieniający ruch posuwisto-
zwrotny na ruch obrotowy mogący mieć zastosowanie w silnikach spalinowych jako mechanizm zamieniający
posuwisto-zwrotny ruch tłoka na obrotowy ruch wału, w piłach tartacznych gdzie zamieniany jest ruch obrotowy
urządzenia napędowego na posuwisto-zwrotny ruch pił, jak również w wielu innych urządzeniach, w których
zachodzi zamiana ruchu posuwisto-zwrotnego na ruch obrotowy, czy też ruchu obrotowego na ruch posuwisto-
zwrotny. Niedogodnością tego wynalazku było zastosowanie przekładni zębatych, narażonych na uszkodzenie w
wyniku działania dużych sił występujących podczas pracy silnika.

Mechanizm hipocykloidalny

Kategoria, numer i data zgłoszenia:
WYN: (21) 343741, (22) 06-11-2000
Kategoria i numer ochrony:
WYN: (11) 203459
  Wodzikowo-korbowy mechanizm hipocykloidalny zamieniający ruch posuwisto-zwrotny na ruch obrotowy

Kategoria, numer i data zgłoszenia:
WYN: P-408050, 28-04-2014r.

          Zastosowanie wynalazku.   Wodzikowo-korbowy mechanizm hipocykloidalny zamieniający ruch posuwisto-
zwrotny na ruch obrotowy, może mieć zastosowanie we wszelkich urządzeniach mechanicznych, w których
zachodzi potrzeba zamiany posuwisto-zwrotnego ruchu na ruch obrotowy. W przypadku zastosowania
mechanizmu według wynalazku w silniku spalinowym przeznaczonym dla pojazdów samochodowych możliwe jest
konstruowanie prawie bezgłośnego silnika, w którym możliwe jest idealne zrównoważenie sił masowych co
eliminuje drgania silnika, ponadto stworzenie konstrukcji w której jednolity tłoko-korbowód przemieszcza się tylko
pionowo w górę i w dół eliminuje występowanie sił, które w tradycyjnym silniku występują pomiędzy płaszczem tłoka
a tuleją cylindra, przez co silnik z mechanizmem według wynalazku może mieć zwartą i masywną konstrukcję
bloku silnika w obrębie układu korbowego, natomiast w obrębie tulei cylindra nie jest to już wymagane, a stosując
rozrząd rotacyjny według zgłoszenia patentowego nr P-382340 możliwe jest konstruowanie silnika z głowicą o
znacznie mniejszej masie, gdyż w przypadku stosowanie tego rozrządu zamiast głowicy uzbrojonej w zawory i
wałki rozrządu można zastosować głowicę będącą jedynie pokrywą zamykającą górną część cylindrów silnika.
Choć mechanizm według wynalazku wydaje się być bardziej rozbudowany w porównaniu do tradycyjnego
mechanizmu korbowego, to jednak umożliwia on konstruowanie silników spalinowych o znacznie wyższej
sprawności energetycznej i mniejszej masie w odniesieniu do uzyskiwanej mocy. Żywotność mechanizmu według
wynalazku jest zadowalająca i pozwala tworzyć silniki spalinowe dla przemysłu motoryzacyjnego mogące
bezawaryjnie służyć na przejechanie miliona kilometrów lub więcej.
      Wodzikowo-korbowy mechanizm hipocykloidalny zamieniający ruch posuwisto-zwrotny na ruch obrotowy w
zastosowaniu dla silników spalinowych może być konstruowany w wersji rzędowych usytuowań cylindrów, w wersji
boxer z usytuowaniem dwóch rzędów cylindrów rozmieszczonych przeciwsobnie względem osi rotacyjnych
bębnów, w wersji dwurzędowej gdzie stosowane są dwa równoległe rzędy cylindrów i dwa równoległe rzędy
rotacyjnych bębnów przy czym obydwa rzędy usytuowane są po przeciwległych stronach osi głównego wału
korbowego i w tym przypadku można stosować dwa wały synchronizujące usytuowane względem siebie po
przeciwległych stronach osi głównego wału napędowego, i w wersji podwójny boxer będącej rozbudową wersji
dwurzędowej o dodatkowe dwa rzędy cylindrów usytuowanych po przeciwległych stronach względem osi
rotacyjnych bębnów.
      Wodzikowo-korbowy mechanizm hipocykloidalny zamieniający ruch posuwisto-zwrotny na ruch obrotowy, może
mieć również zastosowanie jako rodzaj przełożenia napędu w dużych i bardzo dużych silnikach okrętowych i tak dla
przykładu w porównaniu z silnikiem wodzikowym o skoku tłoka 1 m, którego wysokość osiąga około 4 m, silnik z
mechanizmem według wynalazku o tym samym skoku tłoka 1 m może mieć wysokość nie większą niż 2,5 m i o
około 30% mniejszą masę. Ponadto taki silnik z mechanizmem według wynalazku może posiadać idealne
zrównoważenie sił masowych co pozwala całkowicie wyeliminować drgania jednostki pływającej.
      Podsumowując, wodzikowo-korbowy mechanizm hipocykloidalny zamieniający ruch posuwisto-zwrotny na ruch
obrotowy według wynalazku, otwiera nowy rozdział w mechanice i pozwala konstruować urządzenia o większej
sprawności, niezawodności i przydatności.
wkmh-virp2-swse
Mechanizmy hipocykloidalne.
Copyright © 2013 - 2020 by "Radosław Pełka" • Wszystkie Prawa Zastrzeżone • polityka plików cookies
WODA OCZYSZCZONA Z CIĘŻKIEJ WODY D2O

Czy spożywanie wody pozbawionej ciężkiej wody D2O, pozwoli wzmocnić układ odpornościowy tak, że organizm człowieka będzie zwalczał wszelkie infekcje z dużo lepszą skutecznością? Tego nie wiem, życzyłbym sobie i wszystkim aby tak było, aby było to orężem do walki z wszelkimi patogenami.
WHO może to sprawdzić przeprowadzając stosowne testy.
Proszę dołączajcie do grupy -  Woda oczyszczona z ciężkiej wody
Panel Menu
Radoslaw Pelka
WYSIWYG Web Builder on LinkedIn
UCZCIWY  PORZĄDEK  ŚWIATA
- Jeden logiczny i uczciwy podatek,
- Uczciwy podział pieniędzy emitowanych na pokrycie wytworzonych dóbr, pomiędzy całe społeczeństwo.
- Uczciwy podział zysków ze sprzedaży dóbr naturalnych Państwa, pomiędzy całe społeczeństwo.
- Czynny udział całego społeczeństwa w kształtowaniu przepisów, proporcjonalnie do stopnia
dobra i mądrości jednostki. .... więcej na podstronie
Proszę dołączajcie do grupy -  Uczciwy Parządek Świata
https://www.facebook.com/groups/czystawoda
https://www.facebook.com/groups/upsrp